Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Facebook: kết nối tin nhắn

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 14 tháng 8 năm 2023.


 

Bạn có thể kết nối Facebook với Bitrix24 Open Channel và trả lời tin nhắn Facebook trong Bitrix24 Messenger.

 1. Đi tới CRM > Tiện ích bổ sung > Trung tâm liên hệ và nhấp vào Facebook trong phần này.

  Kết nối Facebook

 2. Chọn Kênh mở mà bạn muốn kết nối tin nhắn Facebook và nhấp vào Kết nối .

  Kết nối và cấu hình

 3. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

  Đăng nhập vào Facebook

  Chỉ quản trị viên trang Facebook mới có thể kết nối nó với Bitrix24. Nếu bạn chưa có trang Facebook thì nhấn vào Tạo .

  Nếu trang Facebook không hiển thị trong danh sách các trang khả dụng khi kết nối với Bitrix24, bạn phải định cấu hình quyền truy cập vào trang này theo cách thủ công. Đọc thêm trong bài viết - Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24 .

 4. Chọn trang Facebook để kết nối với Bitrix24 và nhấn Kết nối .

  Kết nối trang Facebook

Xong! Facebook đã được kết nối.

Trang Facebook được liên kết

 

Làm thế nào nó hoạt động

Khách hàng của bạn gửi tin nhắn cho bạn qua Facebook Messenger.

Gửi tin nhắn trên Facebook

Bạn sẽ chỉ nhận được tin nhắn Facebook trong Bitrix24 Messenger, không nhận được bài đăng hoặc bình luận trên Facebook .

Bạn nhận được tin nhắn này trong Bitrix24 Messenger và trả lời khách hàng của bạn ở đó.

Tin nhắn Facebook trong trò chuyện

Nếu không có ứng dụng khách nào như vậy trong cơ sở dữ liệu CRM của bạn thì một khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo (tự động hoặc thủ công, tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã bật trong cài đặt Kênh mở ).

 

Tính năng quan trọng của việc kết nối tin nhắn Facebook

 • Nhà điều hành phải trả lời tin nhắn của khách hàng trên Facebook trong vòng 24 giờ sau tin nhắn cuối cùng của khách hàng. Sau 24h, tin nhắn của tổng đài sẽ không được gửi đến khách hàng.

  Tìm hiểu cách kéo dài thời gian trao đổi thư từ từ 24 giờ lên 7 ngày .

 • Khi bạn ngắt kết nối người dùng Facebook được kết nối trong cài đặt Kênh mở, trang Facebook cũng bị ngắt kết nối.

 • Nếu người dùng Facebook được kết nối mất quyền quản trị, trang Facebook này sẽ tự động bị ngắt kết nối.

 • Bạn chỉ có thể kết nối Trang Facebook (không phải nhóm).

 • Bất kỳ quản trị viên Bitrix24 nào cũng có thể kết nối/ngắt kết nối các trang Facebook nếu họ có quyền truy cập vào cài đặt Kênh mở.

 • Bạn không thể kết nối cùng một trang Facebook với Kênh mở trong một số Bitrix24. Chỉ cái được kết nối lần cuối mới hoạt động.

 • Nếu tin nhắn của bạn chứa hơn 640 ký tự, nó sẽ được gửi thành từng phần.

 • Bạn không thể chỉnh sửa/xóa tin nhắn trong Kênh mở này.


Bài viết được đề xuất