Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Tác vụ trong Bitrix24

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 05 tháng 7 năm 2023.


Bitrix24 Tasks sẽ giúp bạn lập kế hoạch và ưu tiên các quy trình làm việc của mình. Công cụ này phù hợp với tất cả nhân viên của công ty bạn.

 

Cách tạo nhiệm vụ

Nếu nhiệm vụ phức tạp, bạn có thể chia nó thành các nhiệm vụ con. Điều này sẽ làm cho công việc thuận tiện hơn và cho phép nhân viên hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả.

 

Nhiệm vụ

 

Tính năng nhiệm vụ

Để thực hiện các tác vụ hiệu quả hơn, bạn có thể định cấu hình các cài đặt bổ sung:

Cài đặt thêm

 

Cách tìm nhiệm vụ

Sử dụng bộ lọc nhiệm vụ để tìm nhiệm vụ trong số những nhiệm vụ khác. Sắp xếp nhiệm vụ theo vai trò, trạng thái, tùy chỉnh bộ lọc của riêng bạn, cũng như sử dụng tính năng tìm kiếm thông minh và nhanh chóng tìm thấy nhiệm vụ bạn đã thêm vào mục yêu thích.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Bộ lọc và tìm kiếm thông minh trong tác vụ .

 

Thanh tìm kiếm

 

Cách làm việc với các tác vụ

Làm việc với một nhiệm vụ phụ thuộc vào vai trò của người dùng trong đó:

  • Người chịu trách nhiệm có thể đọc mô tả của nó, thêm lời nhắc và đặt trạng thái của nhiệm vụ;
  • Người quan sát và người tham gia hỗ trợ người chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ;
  • Người được tạo sẽ có thể kiểm tra kết quả của nhiệm vụ đã hoàn thành, gửi nó để sửa đổi nếu cần và đánh giá chất lượng của nó.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Làm việc với các tác vụ .

 

Các loại chế độ xem nhiệm vụ

Bạn có thể chọn một trong các cách xem sau:

  • Danh sách – tất cả các nhiệm vụ được nhóm trong một danh sách.

  • Hạn chót – chế độ xem này sẽ giúp bạn lập kế hoạch thời gian làm việc.

  • Công cụ lập kế hoạch – bạn có thể sắp xếp các nhiệm vụ theo các tiêu chí khác nhau: thời hạn, tầm quan trọng của nhiệm vụ, kết nối với các dự án, v.v.

  • Kanban là một bảng ảo nơi bạn có thể chia tất cả các nhiệm vụ thành các giai đoạn khác nhau theo cách thủ công.

  • Biểu đồ Gantt là biểu diễn trực quan về thời lượng và thời hạn cho tất cả các nhiệm vụ của bạn trong lưới lịch.

chế độ xem nhiệm vụ

 

Nhiệm vụ trong CRM

Ngoài công cụ tác vụ chính, bạn có thể làm việc với chúng bên trong các biểu mẫu CRM. Người quản lý của bạn sẽ có thể theo dõi trạng thái nhiệm vụ trong chế độ xem kanban mà không cần đến mọi giao dịch hoặc biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Nhiệm vụ trong CRM .

trạng thái nhiệm vụ

 

Quyền truy cập tác vụ

Bạn có thể giới hạn hoặc mở rộng quyền truy cập cho một số nhân viên đối với các hành động cụ thể với các tác vụ, tùy chỉnh quyền truy cập của từng cá nhân vào các mẫu và cài đặt tự động hóa.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Nhiệm vụ: Quyền truy cập .

Quyền truy cập tác vụ

 

Tự động hóa nhiệm vụ

Định cấu hình tự động hóa cho các tác vụ và tăng tốc công việc của bạn với chúng. Điều này sẽ tăng hiệu quả của nhân viên và giúp thực hiện các nhiệm vụ và dự án lớn.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Tự động hóa tác vụ .

Automation_rules