Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Vấn đề đăng nhập

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 03 tháng 5 năm 2023.


Dưới đây là một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải khi đăng nhập và hướng dẫn giải quyết những vấn đề này. Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 của mình.

 • Lỗi "Đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác"

Thông thường, lỗi này xảy ra khi bạn nhập sai mật khẩu. Kiểm tra bố cục bàn phím của bạn và đảm bảo rằng phím CapsLock không được bật. Thử nhập lại mật khẩu hoặc thử khôi phục mật khẩu của bạn .

Nếu nó không hoạt động, hãy đảm bảo rằng không có lỗi đánh máy nào trong thông tin đăng nhập của bạn.

 • Lỗi "Chúng tôi không thể tìm thấy người dùng này"

Lỗi này có thể xảy ra nếu bạn đã đăng nhập vào cấu hình Mạng Bitrix24 của mình mà không được kết nối với tài khoản Bitrix24 đã chọn.

Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng thông tin đăng nhập chính xác - đó có thể là một email, điện thoại di động hoặc mạng xã hội khác. Nếu cần, bạn có thể thêm người dùng này vào tài khoản bằng cách gửi lời mời.

Đọc bài viết này để tìm hiểu cách giải quyết vấn đề này: Mời người dùng mới vào Bitrix24 .

 • Lỗi "Không thể tìm thấy người dùng bằng email này"

Lỗi xảy ra nếu email này chưa được đăng ký trong Bitrix24. Kiểm tra thông tin đăng nhập được chỉ định. Có thể đó là một email, điện thoại di động hoặc mạng xã hội khác.

 • Lỗi "Người dùng có thể đã bị sa thải"

Lỗi xảy ra khi người dùng này bị loại bỏ và anh ấy/cô ấy đang cố đăng nhập vào. Sau khi một nhân viên bị sa thải, quyền truy cập vào Bitrix24 sẽ bị từ chối đối với anh ta/cô ta. Kiểm tra xem người dùng có đăng nhập đúng tài khoản hay không.

 • Tôi không thể đăng nhập bằng mạng xã hội

Bạn luôn đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội nhưng giờ không được? Có thể bạn đã kết nối một tài khoản mạng xã hội với một số tài khoản cấu hình Mạng Bitrix24.

Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Không đăng nhập được bằng mạng xã hội .

 • Tôi đã đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội. Làm cách nào tôi có thể tạo thông tin đăng nhập và mật khẩu thông thường để đăng nhập vào Bitrix24?

Khi đăng ký sử dụng các dịch vụ xã hội, bạn ủy quyền trong Bitrix24 bằng cách sử dụng dữ liệu từ các mạng xã hội này. Bạn có thể kết nối email với tài khoản của mình và đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình.

Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Đặt tên đăng nhập và mật khẩu khi đăng nhập qua mạng xã hội .

 • Thông báo lỗi "Người dùng có email này đã tồn tại" khi cố gắng thay đổi thông tin đăng nhập của bạn trong cấu hình Mạng Bitrix24

Lỗi này xảy ra nếu bạn đang cố kết nối một tài khoản email đã được đăng ký trong Bitrix24. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng email khác hoặc hủy liên kết email mong muốn khỏi tài khoản. Để thực hiện việc này, hãy truy cập cấu hình Mạng Bitrix24 bằng email mà bạn muốn hủy liên kết và nhấp vào Thay đổi trong trường email. Chỉ định một địa chỉ email mới và xác nhận nó. Bạn sẽ có thể kết nối nó với tài khoản.

Đọc thêm trong bài viết: Thay đổi thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu Bitrix24 của tôi .

 • Lỗi "từ kiểm tra không hợp lệ"

Nếu lỗi này xảy ra khi bạn thay đổi mật khẩu, có thể do một số nguyên nhân sau:

Bạn đã gửi một số yêu cầu khôi phục mật khẩu và thực hiện theo một hộp kiểm lỗi thời. Để thay đổi thành công mật khẩu của bạn, hãy nhấp vào liên kết từ email cuối cùng và đặt mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.

Liên kết khôi phục có hiệu lực trong 60 phút. Hãy chắc chắn rằng nó chưa hết hạn.

Đã có một ủy quyền đang hoạt động trong trình duyệt của bạn cho cấu hình Mạng Bitrix24 mà bạn không cần phải khôi phục mật khẩu. Sử dụng chế độ "Ẩn danh" trong trình duyệt của bạn.

 • Thông báo lỗi "Người dùng có địa chỉ email đã tồn tại" khi mời người dùng mới

Thông báo lỗi này có nghĩa là có một người dùng với địa chỉ email này được chỉ định làm thông tin đăng nhập hồ sơ Mạng Bitrix24 hoặc địa chỉ email liên hệ trong hồ sơ Bitrix24 của anh ấy hoặc cả hai. Trong trường hợp này, không có cách nào để mời người dùng mới bằng email này. Bạn cần thay đổi địa chỉ email của người dùng hiện tại hoặc mời người dùng mới bằng địa chỉ email khác.

 • Tôi đã nhầm địa chỉ email khi đăng ký người dùng mới và bây giờ người dùng này không thể đăng nhập

Bạn có thể loại bỏ người dùng do nhầm lẫn địa chỉ email và mời hoặc đăng ký lại người dùng này.

Đọc thêm trong bài viết: Loại bỏ người dùng .

 • Thư mời/email khôi phục mật khẩu không được gửi

Trước hết, hãy kiểm tra thư mục thư rác. Ngoài ra, hãy thử gửi lại lời mời.

Nếu bạn sử dụng miền thư của riêng mình, hãy đưa địa chỉ email no-reply@bitrix24.net vào danh sách trắng .

Đọc thêm trong bài viết: Mời người dùng mới vào Bitrix24 .

 • Tôi đã được mời vào tài khoản, nhưng tôi không thể đăng nhập. Tôi nên làm gì?

Trước khi đăng nhập vào tài khoản, bạn cần đăng ký thông tin đăng nhập và đặt mật khẩu.

Đọc thêm tại bài viết: Đăng nhập tài khoản Bitrix24 theo lời mời .

 • Tôi bị mất điện thoại và không thể đăng nhập vì tôi không có mật khẩu dùng một lần

Nếu bạn có mã khôi phục , bạn có thể sử dụng một trong số chúng thay vì mật khẩu dùng một lần.

Nếu không, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để tắt xác thực hai bước.

Đọc thêm trong bài viết: Cách cập nhật xác thực hai bước trên điện thoại di động mới .

 • Thay đổi địa chỉ email của người dùng cho địa chỉ email của người dùng bị loại bỏ

Trước hết, bạn cần thay đổi địa chỉ email liên hệ của người dùng bị loại bỏ.

Địa chỉ email liên lạc

Sau đó, nhân viên bị sa thải cần đăng nhập vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của mình và thay đổi thông tin đăng nhập. Bạn có thể đọc cách thực hiện trong bài viết: Thay đổi thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu Bitrix24 của tôi .

Nếu quản trị viên có quyền truy cập vào tài khoản hoặc email này, họ có thể tự làm điều đó.

Sau đó, bạn có thể mời/đăng ký người dùng mới bằng địa chỉ email này.

 • Xóa tài khoản Bitrix24

Bạn không thể xóa tài khoản Bitrix24 miễn là có kết nối Bitrix24. Ngay khi tài khoản của bạn không được liên kết với bất kỳ Bitrix24 nào, tùy chọn xóa sẽ xuất hiện trong menu tài khoản.