Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Cấu hình mạng Bitrix24

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 02 tháng 6 năm 2023.


Trang hồ sơ Mạng Bitrix24 là nơi bạn có thể xem và quản lý tất cả các tài khoản Bitrix24 của mình. Trang này cung cấp quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản Bitrix24 nào mà bạn là quản trị viên hoặc được mời chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Cấu hình Bitrix24.Network

Lưu ý rằng tài khoản Bitrix24 và cấu hình Mạng Bitrix24 không giống nhau. Tài khoản Bitrix24 là không gian làm việc của bạn với một bộ công cụ. Đọc thêm trong bài viết - Sự khác biệt giữa tài khoản Bitrix24 và cấu hình Mạng Bitrix24 .

 

Cách truy cập cấu hình Mạng Bitrix24

Có hai cách để truy cập trang hồ sơ Mạng Bitrix24 của bạn.

 1. Bằng cách nhấp vào trang Bitrix24.Network của tôi trong tiện ích nhân viên.

  Hồ sơ mạng của tôi

 2. Theo liên kết: https://www.bitrix24.net/

Đọc thêm trong bài viết - Đăng nhập vào hồ sơ Mạng Bitrix24 .

Nếu bạn ủy quyền trong hồ sơ Mạng Bitrix24 của mình lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận địa chỉ email của mình để tiếp tục.

xác nhận email

 

Các hành động khả dụng trong cấu hình Mạng Bitrix24

Trên trang này, bạn có thể:

 • Chỉnh sửa hồ sơ Bitrix24 . Bạn có thể chỉnh sửa tên, họ của mình và tải lên ảnh hồ sơ. Kích hoạt tùy chọn Cập nhật thông tin tài khoản người dùng trên tất cả các Bitrix24 được kết nối để áp dụng các thay đổi cho tất cả các tài khoản Bitrix24 của bạn.

  Bạn có thể có các ảnh hồ sơ khác nhau trong tài khoản Bitrix24 của mình. Nếu bạn thay đổi ảnh trong cấu hình Mạng Bitrix24, ảnh đó sẽ được cập nhật trong tất cả các tài khoản Bitrix24 được kết nối.

  Cập nhật thông tin tài khoản người dùng

 • Đổi tên tài khoản Bitrix24 của bạn . Khi tạo một tài khoản Bitrix24 mới, nó sẽ có một tên ngẫu nhiên. Quản trị viên có thể đổi tên tài khoản Bitrix24 nhưng chỉ một lần.

  Đổi tên tài khoản

 • Tạo một tài khoản Bitrix24 mới . Nhấp vào nút tương ứng bên dưới danh sách tài khoản của bạn để thêm tài khoản mới.

  Không thể kết hợp các cấu hình Bitrix24.Network khác nhau. Đảm bảo cấu hình Mạng cho Bitrix24 mới là chính xác.

  Tạo Bitrix24

 • Kết nối một số điện thoại và email . Nếu bạn đã đăng ký Bitrix24 qua các mạng xã hội và dịch vụ như Facebook hoặc Google, bạn có thể thêm số điện thoại hoặc email để có thể đăng nhập vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của mình bằng số điện thoại hoặc email. Ngoài ra, khi chỉnh sửa số điện thoại hoặc email, bạn có thể cập nhật nó cho tất cả hồ sơ tài khoản Bitrix24 của mình ( Điện thoại di động và trường Email liên hệ ).

  Kết nối số điện thoại và email

  Nếu bạn kết nối số điện thoại của mình với cấu hình Mạng Bitrix24, bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS xác nhận với mã bạn cần nhập. Tương tự với việc kết nối địa chỉ email của bạn - bạn sẽ nhận được một email. Để khôi phục quyền truy cập vào hồ sơ Bitrix24.Network, bạn sẽ có thể sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ email của mình.

 • Thay đổi mật khẩu . Bạn có thể thay đổi mật khẩu cấu hình Bitrix24.Network của mình bằng cách nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới.

  Đổi mật khẩu

  Đọc thêm trong bài viết - Thay đổi thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu Bitrix24 của tôi .

 • Kết nối phương tiện truyền thông xã hội . Bạn có thể định cấu hình đăng nhập mạng xã hội và kết nối hồ sơ mạng xã hội của mình với hồ sơ Bitrix24.Network. Trong trường hợp này, bạn sẽ có thể ủy quyền trong Bitrix24 bằng cách sử dụng các mạng xã hội và dịch vụ sau: Facebook, Google, Apple Sign In, Office365, LiveID, Twitter.

  đăng nhập xã hội

  Bạn cũng có thể ngắt kết nối mạng xã hội ở đó.

 

Xóa cấu hình Mạng Bitrix24

Nếu không có tài khoản Bitrix24 nào được kết nối với cấu hình Mạng Bitrix24 của bạn, bạn có thể xóa nó. Vì vậy, bạn cần được loại bỏ khỏi tất cả các tài khoản Bitrix24.

Xóa cấu hình Bitrix24.Network

Đọc thêm trong bài viết - Loại bỏ người dùng .