Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Bitrix24 e-Signature for HR: dịch vụ ký tài liệu nhân sự 


Bitrix24 e-Signature for HR cho phép bạn ký các tài liệu trong công ty về dịch vụ nhân sự. Cả người sử dụng lao động và người lao động đều có thể ký các tài liệu bằng chữ ký điện tử đơn giản (SES).

Đọc Điều khoản để hiểu ý nghĩa của việc sử dụng Chữ ký điện tử cho nhân sự trong trường hợp cụ thể của bạn.

Điều khoản dịch vụ của Chữ ký điện tử dành cho nhân sự

Chữ ký điện tử Bitrix24 dành cho nhân sự là chữ ký điện tử, không phải chữ ký số. Mỗi quốc gia đều có luật và yêu cầu riêng về việc sử dụng chữ ký điện tử. Ở một số quốc gia, phải ký thỏa thuận đặc biệt với nhân viên để sử dụng chữ ký điện tử. Ngoài ra, phương thức ký này không được phép đối với tất cả các loại tài liệu. Do đó, nếu bạn không chắc chắn liệu Bitrix24 Sign có phù hợp để ký tài liệu của mình hay không, hãy tham khảo ý kiến ​​của luật sư.
 

Cách sử dụng Chữ ký điện tử Bitrix24 cho nhân sự

Chữ ký điện tử Bitrix24 cho dịch vụ nhân sự sẽ tự động có sẵn như một cách để ký tài liệu.

Các loại chữ ký

Luật hiện hành của bạn có thể yêu cầu ký một thỏa thuận để giao dịch điện tử với nhân viên của bạn trước khi bắt đầu quy trình chữ ký điện tử.

Tài liệu

Quy trình ký văn bản như sau:

Ký văn bản
Ký tên
Văn bản đã ký
  1. Đại diện công ty (bên ký kết) sẽ nhận được tin nhắn chat thông báo văn bản cần ký. Nhấp vào nút để ký tài liệu bằng chữ ký điện tử đơn giản (SES).

  2. Người nhận sẽ nhận được tin nhắn tương tự trong cuộc trò chuyện. Không cần phải có giấy chứng nhận chữ ký cho việc này. Văn bản có thể được ký ngay lập tức.

  3. Sau khi các bên đã ký vào tài liệu, tài liệu có thể được tải xuống từ cuộc trò chuyện hoặc trên trang hồ sơ cá nhân. Bitrix24 không chịu trách nhiệm về sự an toàn của tài liệu của bạn.

 

Tóm lại

  • Bitrix24 e-Signature for HR cho phép bạn ký các tài liệu trong công ty về dịch vụ nhân sự.

  • Nhân viên sẽ có thể ký tài liệu ngay lập tức bằng chữ ký điện tử đơn giản (SES).

  • Đọc Điều khoản để hiểu ý nghĩa của việc sử dụng Chữ ký điện tử cho nhân sự trong trường hợp cụ thể của bạn.
 

Đọc thêm: