Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Tổ chức một cuộc họp


Các cuộc họp và cuộc họp giao ban được thiết kế để tổ chức các cuộc họp giao ban nhỏ, các cuộc họp bộ phận và các cuộc họp toàn công ty. Với công cụ này, bạn có thể tổ chức các cuộc họp, đặt trước địa điểm cũng như ghi lại các chủ đề và kết quả thảo luận.

Trước khi tiếp tục các bước sau, hãy tìm hiểu cách tạo cuộc họp.
Tạo cuộc họp mới
 

Cách bắt đầu một cuộc họp

Đi tới Công ty > Thời gian và báo cáo > Cuộc họp và giao ban .

Các cuộc họp và giao ban

Có một danh sách tất cả các cuộc họp đã lên lịch, hiện tại và đã kết thúc.

Ở bên phải của bạn, hãy sử dụng bộ lọc để tìm cuộc họp. Bạn có thể tìm kiếm cuộc họp theo tên, chủ sở hữu, giai đoạn, người tham dự hoặc dự án.

Lọc trong các cuộc họp

Trước khi bắt đầu cuộc họp, bạn có thể mở menu tác vụ để sao chép , chỉnh sửa hoặc xóa nó.

Để xem một cuộc họp, hãy chọn tùy chọn tương ứng hoặc chỉ cần nhấp vào tên của nó.

Xem cuộc họp

Ở bên phải, bạn có thể xem thông tin chung về cuộc họp: người tham dự, ngày giờ, trạng thái và dự án được liên kết.

Về cuộc gặp gỡ

Tiếp theo, nhấp vào nút Bắt đầu cuộc họp khi tất cả những người tham dự đã sẵn sàng.

Bắt đầu cuộc họp

Trạng thái cuộc họp sẽ thay đổi thành Đang tiến hành .

Trạng thái cuộc họp

Trong cuộc họp, bạn có thể:

  • Thêm chủ đề mới vào chương trình nghị sự
  • Chỉnh sửa hoặc xóa chủ đề bạn không cần
  • Thêm chủ đề từ các cuộc họp hoặc nhiệm vụ khác
  • Tạo nhiệm vụ và giao chúng cho người dùng
  • Ghi lại những chi tiết quan trọng vào phần Biên bản
 

Làm thế nào để kết thúc một cuộc họp

Khi một chủ đề đã được thảo luận, bạn có thể đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh để hoàn thành chủ đề đó.

Đánh dấu chủ đề

Để kết thúc cuộc họp, hãy chuyển sang tab Chương trình nghị sự và nhấp vào nút màu đỏ.

Kết thúc cuộc họp

Các cuộc họp đã kết thúc được đánh dấu màu xám trong danh sách.

Cuộc họp kết thúc
Lưu ý rằng chỉ chủ sở hữu mới có thể chỉnh sửa hoặc bắt đầu cuộc họp.