Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 theo lời mời

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Mười Hai 14, 2022.


Nếu đồng nghiệp của bạn mời bạn vào cổng thông tin, hãy đăng nhập và đặt mật khẩu để ủy quyền trong Bitrix24. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào liên kết từ lời mời được gửi đến email hoặc số điện thoại của bạn.

accept_invitation.jpg

Nếu bạn không nhận được lời mời, hãy yêu cầu đồng nghiệp xác minh rằng số điện thoại hoặc địa chỉ email là chính xác. Đồng thời kiểm tra  thư mục Spam.

Nhập mật khẩu cho tài khoản của bạn. Nhập lại mật khẩu để xác nhận và nhấp vào Xong.

Ghi nhớ hoặc ghi lại mật khẩu của bạn, nó sẽ được sử dụng để ủy quyền thêm. Thông tin đăng nhập là số điện thoại hoặc địa chỉ email bạn đã chỉ định trong quá trình đăng ký hoặc lời mời được gửi đến.

Nếu bạn đã đăng ký Bitrix24 và lời mời được gửi đến một email hoặc số điện thoại hợp lệ, hãy nhập mật khẩu từ hồ sơ của bạn.

Bạn sẽ được đăng nhập tự động.

Nếu bạn chưa đặt mật khẩu, bạn sẽ thấy lỗi khi đăng nhập vào tài khoản. Trong trường hợp này, hãy nhấp vào Quên mật khẩu?  và tạo một tài khoản theo hướng dẫn trong email.

Forgot password

Đọc thêm trong các bài viết: