Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Theo dõi số lần nhấp vào liên kết trong email gửi đi

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

Bạn có thể theo dõi số lần nhấp chuột của khách hàng vào các liên kết trong email bạn gửi từ CRM hoặc trong chiến dịch email tiếp thị.

Để bật theo dõi số lần nhấp vào liên kết trong email, hãy mở Cài đặt tài khoản Bitrix24 của bạn.

Cài đặt

Nhấp vào Cài đặt khác - Tin nhắn email - bật tùy chọn Theo dõi số lần nhấp vào liên kết trong email gửi đi .

Theo dõi số lần nhấp chuột vào liên kết chỉ hoạt động nếu tùy chọn này được bật.

Theo dõi số lần nhấp vào liên kết

Sử dụng tùy chọn này để phân tích dữ liệu tiếp thị và bán hàng: tìm hiểu văn bản nào hiệu quả nhất và ưu đãi nào thu hút khách hàng của bạn.

Việc bán hàng . Sau khi bật tùy chọn, hãy tự động hóa việc bán hàng bằng trình kích hoạt. Ví dụ: bạn đã gửi email đến khách hàng kèm theo lời đề nghị mua sản phẩm và liên kết đến mẫu đơn đặt hàng. Khi khách hàng nhấp vào liên kết, giao dịch sẽ chuyển sang giai đoạn đặt trình kích hoạt.

Giả sử bạn có năm giai đoạn trong CRM: Bắt đầu - Nhấp vào liên kết - Gọi - Hóa đơn - Kết thúc. Thêm trình kích hoạt vào giai đoạn thứ hai. Khi khách hàng nhấp vào liên kết, giao dịch sẽ được chuyển sang giai đoạn đó. Bạn sẽ thấy rằng khách hàng quan tâm đến sản phẩm và đã đến lúc thực hiện cuộc gọi.

Bạn có thể thêm trình kích hoạt trong phần Tự động hóa .

Tự động hóa

Bấm vào nút dấu cộng, chọn Giao tiếp khách hàng - Theo dõi số lần bấm vào liên kết để thêm trình kích hoạt.

Thêm trình kích hoạt

Định cấu hình trình kích hoạt và nhấp vào Lưu.

Tạo quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

 

Tiếp thị . Sau khi bật cài đặt chuyển đổi tùy chọn theo dõi, hãy chuyển đến phần Tiếp thị - Cài đặt .

Tiếp thị

Nhấp vào tab Khác và bật tùy chọn Theo dõi lượt đọc email và số lần nhấp vào liên kết .

Theo dõi lượt đọc email

Bây giờ bạn sẽ có thể theo dõi có bao nhiêu người đã nhấp vào các liên kết trong email.

Bạn có thể xem số liệu thống kê về chuyển đổi trên trang Chiến dịch .

Số liệu thống kê

 

Tóm lại

  • Bạn có thể theo dõi số lần nhấp chuột của khách hàng vào các liên kết trong email bạn gửi từ CRM hoặc trong chiến dịch email tiếp thị.

  • Tùy chọn theo dõi có sẵn trong phần CRM và Tiếp thị.

  • Theo dõi chuyển đổi trong Tiếp thị và CRM sẽ chỉ hoạt động nếu tùy chọn này được bật trong cài đặt tài khoản Bitrix24 của bạn.

  • Sử dụng tùy chọn theo dõi để phân tích dữ liệu tiếp thị và bán hàng: tìm ra văn bản nào hiệu quả nhất và ưu đãi nào thu hút khách hàng.

Đọc thêm: