Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Thêm ảnh vào hồ sơ

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 25 tháng 5 năm 2023.


Cá nhân hóa hồ sơ của bạn để đồng nghiệp của bạn nhận ra bạn.

my_profile.jpg

Tải ảnh hồ sơ lên từ drive

Bạn có thể tải ảnh lên từ máy tính của mình. Nhấp vào tên và chọn Hồ sơ .

profile.jpg

Trên trang hồ sơ, di chuột qua khu vực ảnh và nhấp vào Tải ảnh lên .

upload_photo.jpg

Chọn hình ảnh mong muốn từ ổ đĩa.

from_drive.jpg

Có thể tải lên các loại tệp hình ảnh sau: JPG, PNG và GIF. Nếu ảnh đã tải lên không được lưu, vui lòng thử xóa ảnh hiện tại trước rồi thêm ảnh mới.

Chỉnh sửa ảnh đã tải lên bằng thanh trượt khi nhấn nút chuột trái. Lưu các thay đổi của bạn.

edit_photo.jpg

Chụp ảnh bằng webcam

Nếu bạn không muốn mất thời gian tìm kiếm một bức ảnh phù hợp, hãy sử dụng webcam. Nhấp vào Chụp ảnh trong khu vực ảnh trong hồ sơ của bạn.

take_photo.jpg

Chụp ảnh bằng cách nhấn nút máy ảnh.

cam_button.jpg

Nếu cần, bạn có thể thử lại hoặc thay đổi kích thước hình ảnh. Lưu các thay đổi.

Để xóa ảnh khỏi hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào dấu thập ở góc trên bên phải.

xóa_photo.jpg

Bài viết được đề xuất: