Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Làm việc với khách hàng tiềm năng trong CRM

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Mười Hai 30, 2022.


Khách hàng tiềm năng là một trong những yếu tố cơ bản của CRM. Nó là một khách hàng tiềm năng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Trong thị trường b2b, khách hàng tiềm năng là những khách hàng mà nhân viên của bạn vừa sắp xếp cuộc họp đầu tiên, nhưng họ chưa gửi đề nghị thương mại hoặc thuyết trình.
Trong thị trường b2c, khách hàng đã gọi cho công ty của bạn có thể được coi là khách hàng tiềm năng.

Khách hàng tiềm năng rất quan trọng đối với các công ty làm việc với số lượng lớn khách hàng. Nếu bạn tích cực quảng cáo, thiết lập KPI cho số lượng và chất lượng khách hàng bạn thu hút, tính toán tỷ lệ chuyển đổi và một số bộ phận làm việc với khách hàng cùng một lúc, thì bạn cần khách hàng tiềm năng.

Kiểm tra xem khách hàng tiềm năng có sẵn trong kế hoạch của bạn hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá.

leads.jpg

Chúng tôi đã cung cấp hai chế độ CRM:

  • Đơn giản - chế độ này phù hợp với các bộ phận bán hàng nhỏ. Không có khách hàng tiềm năng, chỉ có giao dịch và liên hệ.
  • Cổ điển - có khách hàng tiềm năng, giao dịch và liên hệ trong chế độ này.

Đọc thêm trong bài viết Chế độ CRM: đơn giản và cổ điển.

CRM_mode.jpg

Khách hàng tiềm năng trong Bitrix24

Khách hàng tiềm năng được đặt ở một giai đoạn kanban nhất định cho biết một giai đoạn làm việc với khách hàng. Bạn có thể quyết định giai đoạn nào bạn cần.

stages.jpg

Đọc thêm về các giai đoạn trong bài viết Chế độ xem Kanban trong Bitrix24 CRM.

Một khách hàng tiềm năng có một hình thức. Nó chứa các trường mà bạn có thể viết bất kỳ thông tin nào: tên công ty, thông tin liên hệ, địa điểm họp, v.v.

Đọc thêm về biểu mẫu phần tử CRM.

lead_form.jpg

Bạn có thể hạn chế quyền truy cập đối với khách hàng tiềm năng.

Đọc thêm về Quyền truy cập trong CRM.

access_permissions.jpg

Khi khách hàng trở thành hiện thực, đã đến lúc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch.

Đọc thêm trong bài viết Chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

convert_lead.jpg

Cách tạo khách hàng tiềm năng

Có một số cách để tạo khách hàng tiềm năng:

  • Thủ công. Phương pháp này phù hợp nếu khách hàng đến văn phòng của bạn hoặc bạn được cung cấp danh bạ của khách hàng.

add_lead.jpg

  • Với tích hợp. Một số mạng xã hội có thể được kết nối với Bitrix24 để nhận tin nhắn và danh bạ khách hàng.

Đọc thêm trong bài viết Contact Center.

contact_center.jpg

  • Từ thư hoặc điện thoại. Kết nối điện thoại của bạn hoặc thuê một số trực tiếp trong Bitrix24.

mail.jpg

  • Từ biểu mẫu trò chuyện hoặc CRM. Cài đặt tiện ích trên trang web của bạn, kết nối trò chuyện trực tuyến và biểu mẫu CRM với tiện ích đó và giao tiếp với khách hàng trực tuyến.

website_form_widget.jpg

  • Sử dụng nhập. Nếu bạn đã có cơ sở dữ liệu khách hàng, hãy tải cơ sở dữ liệu đó lên CRM.

 

Đọc thêm trong bài viết Nhập vào Bitrix24 CRM.

import_leads.jpg

Báo cáo và phân tích

Điều quan trọng không chỉ là bán nhiều, mà còn để phân tích doanh số. Trong phần phân tích CRM, bạn sẽ nhận được thông tin đầy đủ về số lượng bán hàng của nhân viên, các nguồn khách hàng tìm hiểu về bạn và sản phẩm nào họ mua thường xuyên nhất.

Đọc thêm trong bài viết Phân tích CRM