Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Hoạt động thông minh trong CRM


Hệ thống Bitrix24 CRM sẽ nhắc bạn tạo các hoạt động thông minh khi bạn chốt giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng. Theo mặc định, biểu mẫu hoạt động thông minh đã được điền sẵn. Thời hạn được tự động đặt thành ba ngày làm việc. Nếu có ít nhất một hoạt động sắp diễn ra hoặc theo kế hoạch trong thực thể, CRM sẽ không đề xuất tạo hoạt động mới.

Hoạt động thông minh

Có thể tạo tới 50 nghìn hoạt động đồng thời trong Bitrix24. Nếu vượt quá giới hạn, bộ đếm sẽ bị chặn. Bạn cần hoàn thành hoặc xóa các hoạt động lỗi thời.
Hoạt động CRM
CRM chủ động

Điều quan trọng là phải tôn trọng các thỏa thuận: gọi đúng giờ, gửi tài liệu để phê duyệt. Nếu bạn chốt một giao dịch mà không có hoạt động nào, sau một thời gian, giao dịch đó sẽ ở cuối thẻ báo. Các hoạt động thông minh làm tăng cơ hội giao dịch thành công: nó gửi thông báo và đẩy giao dịch lên đầu.

Chế độ tập trung
Trung tâm thông báo: Cách nhận lời nhắc hoạt động

Tùy chỉnh biểu mẫu tạo hoạt động

Khi bạn thấy một biểu mẫu tạo hoạt động, nó có văn bản "Liên hệ với khách hàng" được điền sẵn, thời hạn được đặt ra và người chịu trách nhiệm đã được chọn, nhưng dữ liệu này có thể được thay đổi.

  • Văn bản — bạn có thể nhập bất kỳ văn bản nào, ví dụ: "Gửi tài liệu để phê duyệt".

  • Thời hạn — được đặt tự động: ba ngày làm việc kể từ ngày tạo.

  • Người chịu trách nhiệm - theo mặc định, chính nhân viên là người tạo ra hoạt động. Người chịu trách nhiệm có thể được thay đổi.

  • Tệp - đính kèm tài liệu hoặc hình ảnh vào hoạt động.

Đính kèm tập tin

Nhấp vào Lưu và hoạt động sẽ xuất hiện trong dòng thời gian giao dịch. Bạn có thể hủy việc tạo hoạt động.

Nút hoạt động
 

Bật/tắt các hoạt động thông minh

Hoạt động thông minh được bật theo mặc định. Bạn có thể vô hiệu hóa chúng theo hai cách:

Ở dạng thực thể . Mở một khách hàng tiềm năng hoặc một hình thức giao dịch. Nhấp vào biểu tượng cài đặt và chọn Giao dịch hoạt động thông minh - chọn một trong các tùy chọn.

Kích hoạt các hoạt động thông minh

Trong phần Khách hàng tiềm năng và Giao dịch . Mở cài đặt, chọn Hoạt động thông minh - chọn một trong các tùy chọn.

Hoạt động thông minh

Tóm lại

  • Hệ thống Bitrix24 CRM sẽ nhắc bạn tạo các hoạt động thông minh khi bạn chốt giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng.

  • Theo mặc định, biểu mẫu hoạt động thông minh đã được điền sẵn. Thời hạn được tự động đặt thành ba ngày làm việc.

  • Hoạt động thông minh được bật theo mặc định. Bạn có thể tắt chúng trong biểu mẫu thực thể hoặc trong phần Khách hàng tiềm năng và Giao dịch.