Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Đăng nhập vào ứng dụng Bitrix24 Desktop

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Mười Hai 10, 2022.


Ứng dụng máy tính để bàn cho phép bạn làm việc với các công cụ Bitrix24 và giao tiếp với các đồng nghiệp trong một cửa sổ trò chuyện riêng biệt. Có một số cách để ủy quyền trong màn hình nền.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Ứng dụng Máy tính để bàn tất cả trong một.

 

Cửa sổ đăng nhập

Khi bạn chạy ứng dụng máy tính để bàn lần đầu tiên, trang đăng nhập sẽ tự động mở ra. Hệ thống sẽ nhắc bạn nhập thông tin đăng nhập vào các trường.

  • Địa chỉ Bitrix24 là địa chỉ tài khoản, ví dụ test1234.bitrix24.com. Nếu bạn không biết địa chỉ Bitrix24 của mình, bạn có thể hỏi quản trị viên.
  • Điện thoại hoặc email - nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn đã chỉ định khi đăng ký tài khoản.  Đăng nhập thường là địa chỉ email liên hệ, nhưng có những trường hợp khi những dữ liệu này khác nhau. Ví dụ: thông tin đăng nhập trong phiên bản Bitrix24 On-Premise là tên người dùng. Nếu bạn không nhớ tên người dùng của mình, vui lòng liên hệ với quản trị viên Bitrix24 của bạn.
  • Mật khẩu - nhập mật khẩu cho tài khoản của bạn.

Điền vào các trường và nhấp vào nút Đăng nhập.

 

Ủy quyền qua hồ sơ Bitrix24.Network

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản hồ sơ Bitrix24 Network của bạn  bằng cách sử dụng tùy  chọn Đăng nhập bằng đăng nhập và mật khẩu để  truy cập bất kỳ tài khoản Bitrix24 nào của bạn và mở nó trong ứng dụng máy tính để bàn.

Bitrix24 Log in to desktop network.jpg

Lưu ý rằng tài khoản Bitrix24 và hồ sơ Bitrix24 Network không giống nhau.

Tài khoản Bitrix24 là một dịch vụ với một bộ công cụ phục vụ công việc của công ty. Bitrix24 Network profile là một hồ sơ người dùng hiển thị tất cả các tài khoản mà người dùng đã đăng ký.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Sự khác biệt giữa tài khoản Bitrix24 và Bitrix24 Network profile.

 

Ủy quyền mã QR

Đối với phương pháp này, bạn nên đăng nhập vào ứng dụng di động Bitrix24.

Nhấp vào nút Đăng nhập bằng mã QR và nhập địa chỉ Bitrix24 của bạn. Trang hồ sơ Bitrix24 Network sẽ được mở ra. Bạn cần quét mã QR bằng điện thoại thông minh của mình.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Đăng nhập bằng mã QR.

Nếu cần, bạn có thể làm việc với nhiều tài khoản Bitrix24 cùng một lúc trong ứng dụng dành cho máy tính để bàn. Thêm các tài khoản mong muốn, chuyển đổi giữa chúng, nhận tin nhắn và thông báo.