Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Tùy chọn truy cập trong CRM

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Một 26, 2022.


 Tùy chọn truy cập là một công cụ để ghi lại các cuộc trò chuyện với khách hàng. Nó hoạt động giống như một máy ghi âm được tích hợp trong CRM. Ưu điểm chính là hồ sơ của cuộc họp được tự động lưu trong biểu mẫu giao dịch / khách hàng tiềm năng.

Tùy chọn truy cập không có sẵn trên tất cả các gói. Đọc thêm thông tin trên trang định giá.

Ghi âm sẽ giúp bạn không quên các chi tiết quan trọng: thời gian của cuộc họp tiếp theo, thỏa thuận, v.v. Nó cũng rất quan trọng để giữ lịch sử giao tiếp với khách hàng.

Người quản lý sẽ thấy hữu ích khi nghe bản ghi âm các cuộc họp và đưa ra lời khuyên cho người mới hoặc giúp đàm phán thêm, nếu cần thiết.

Cách sử dụng tùy chọn Truy cập

Đi tới biểu mẫu CRM và nhấp vào Truy cập.

Bạn có thể di  chuyển  biểu tượng Visit đến bất kỳ vị trí nào trong menu bằng cách kéo nó bằng chuột.

visit_.jpg

Bạn sẽ thấy bộ hẹn giờ ghi âm và có thể tạo giao dịch mới hoặc hóa đơn.

conversation.jpg

Bản ghi của cuộc họp được lưu trong dòng thời gian.

visit_recording.jpg

Bạn có thể mở biểu mẫu truy cập, đánh dấu là quan trọng hoặc tải xuống bản ghi.

click_visit.jpg

download_recording.jpg