Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Mời người dùng mới tham gia Bitrix24

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Mười Hai 09, 2022.


Để thêm người dùng mới vào Bitrix24 của bạn, hãy nhấp vào nút Mời ở góc trên bên phải.

Invite users

Bạn có thể bật tùy chọn Cho phép mọi người mời người dùng mới vào tài khoản Bitrix24 này trong Cài đặt ở menu bên trái.

Enable option

Tiếp theo, chọn tùy chọn để thêm nhân viên.

 

Mời qua liên kết

Lời mời qua liên kết là cách dễ nhất để thêm nhân viên. Chỉ cần sao chép liên kết đăng ký và gửi cho người đó.

Copy link

Khi người đó theo liên kết, họ có thể đăng nhập.

Nếu bạn muốn đăng ký riêng tư, hãy bật tùy chọn Yêu cầu phê duyệt quản trị viên để tham gia. Trong trường hợp này, quản trị viên sẽ xác nhận việc thêm từng người dùng mới.

Request

Cài đặt bổ sung

Quick registration

 

Domain field

 

Mời qua email hoặc số điện thoại

Bạn có thể đăng ký người dùng mới qua số điện thoại hoặc email. Nhập thông tin bắt buộc và nhấp vào Mời.

Invite

Dữ liệu sẽ chuyển đến trang Nhân viên trong danh sách Được mời.

Invited employees

Tin nhắn sẽ được gửi đến các địa chỉ này với một liên kết để đăng ký.

invite9.jpg

Sau khi đăng ký, người dùng được thêm vào phần Nhân viên.

Để ủy quyền thêm trong Bitrix24 trong trường đăng nhập, bạn phải nhập số điện thoại bạn đã chỉ định trong lời mời.

 

Lời mời hàng loạt

Bạn có thể mời một số lượng lớn nhân viên cùng một lúc. Để thực hiện việc này, hãy nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email vào biểu mẫu được phân tách bằng dấu phẩy.

Bulk invitation

 

Mời vào bộ phận hoặc nhóm làm việc

Nhân viên mới có thể được mời với một liên kết đến một bộ phận nhất định hoặc một nhóm làm việc.

Invite to department

Nhấp vào Thêm và chọn bộ phận/nhóm làm việc mong muốn.

Add to department

Chỉ quản trị viên mới có thể mời nhân viên đến bất kỳ bộ phận nào của công ty.

Nhập email hoặc số điện thoại của người dùng và nhấp vào Mời.

User info

 

Thêm người dùng mới

Bạn có thể đăng ký một nhân viên mới trên Bitrix24 của bạn. Chỉ định địa chỉ e-mail, tên và họ của nhân viên mới, cũng như vị trí trong công ty.

New user

Một lời mời sẽ được gửi đến email được chỉ định. Nhân viên sẽ cần nhấp vào liên kết, tạo mật khẩu và bạn bắt đầu làm việc.

Nếu bạn bật tùy chọn Không xác nhận, người dùng sẽ được đưa vào danh sách nhân viên và cấu trúc công ty.

Without confirmation

 

Mời người dùng extranet

Bạn có thể mời một người dùng extranet vào tài khoản Bitrix24 của bạn mà không cần thêm người đó vào nhân viên của bạn để thảo luận về các vấn đề dự án hiện tại, cộng tác trên các tài liệu được chia sẻ hoặc lên lịch hoạt động lịch.

Extranet user

Đọc thêm thông tin trong các bài viết:

 

Mời đối tác Bitrix24

Đối tác của Bitrix24 là một người dùng đặc biệt sẽ giúp bạn tùy chỉnh Bitrix24 theo quy trình làm việc của công ty bạn: cấu hình CRM, kênh mở, quản lý tài liệu, điện thoại, báo cáo và các công cụ khác.

Invite users

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Mời Đối tác Bitrix24.

 

Đọc thêm: