Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Bitrix24

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Hai 17, 2023.


Bitrix24 là dịch vụ dành cho quản lý doanh nghiệp, với bộ công cụ hữu ích. Tạo một cổng thông tin cho công ty của bạn và bắt đầu ngay bây giờ.

Có một số cách để đăng ký Bitrix24 của bạn. Hãy xem xét chúng một cách chi tiết.

 

Đăng ký bằng e-mail

Phương pháp đăng ký này là dễ nhất. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nó.

Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút Đăng ký miễn phí trên trang đăng ký. Bạn sẽ nhận được thông tin đến e-mail được chỉ định: địa chỉ Bitrix24 của bạn, liên kết đăng nhập và xác nhận e-mail.

Enter email

Nếu không có xác nhận qua email, bạn sẽ không thể:

  • Đăng nhập vào cổng thông tin
  • Mua gói thương mại
  • Thanh toán cho các dịch vụ điện thoại và thực hiện cuộc gọi

Đăng ký sử dụng mạng xã hội

Cách tiếp theo để đăng ký - các dịch vụ xã hội: Facebook, Google, Apple Sign In, Office365  , LiveIDTwitter.

Social services

Chọn dịch vụ thích hợp và đăng nhập vào nó. Nếu cần, cho phép truy cập vào ứng dụng. Nhấp vào nút Đăng ký miễn phí và quá trình tạo Bitrix24 của bạn sẽ bắt đầu.

Chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định email của mình trong tài khoản bạn đã đăng ký bằng mạng xã hội. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt thông tin đăng nhập và mật khẩu để ủy quyền và sử dụng những dữ liệu này để đăng nhập vào tài khoản của mình.

Đăng ký qua hồ sơ Bitrix24.Network

Bitrix24.Network profile – là một hồ sơ người dùng hiển thị tất cả các tài khoản mà người dùng đã đăng ký.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Bitrix24.Network profile.

Để đăng ký tài khoản của bạn trong hồ sơ Bitrix24.Network, hãy truy cập https://bitrix24.net/ và đăng nhập.

Create Bitrix24

Ở menu dưới cùng bên trái, nhấp vào Tạo Bitrix24, sau đó nhấp vào Tạo Bitrix24 mới.

Khi đăng ký qua mạng xã hội hoặc hồ sơ Bitrix24.Network, mật khẩu và liên kết xác nhận không đến.

 

Đăng ký Bitrix24 trong ứng dụng di động

Mở ứng dụng di động Bitrix24 và nhấn Tạo miễn phí. Nhập email của bạn hoặc sử dụng một trong các dịch vụ được cung cấp. Xác nhận rằng bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật và tài khoản của bạn sẽ được tạo.

Create Mobile

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Tính năng ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Bạn cũng có thể đăng ký tài khoản của mình trong ứng dụng Bitrix24 Desktop.