Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Định cấu hình tiện ích mở rộng trình duyệt để gửi chiến dịch email

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 10 năm 2022.


Khi gửi một chiến dịch email trong phần Tiếp thị, bạn có thể gặp sự cố do tiện ích mở rộng trình duyệt của mình. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi khuyên bạn nên tắt tiện ích mở rộng chặn quảng cáo.

chiến dịch email

 

Cách tắt tiện ích mở rộng trình duyệt:

Google Chrome

Mở Chrome và nhấp vào nút ba chấm (Tùy chỉnh và kiểm soát Google Chrome) > Công cụ khác > Tiện ích mở rộng .

Tiện ích mở rộng của Google Chrome

Tắt hoặc xóa tiện ích mở rộng trên trang này.

Tắt tiện ích mở rộng trong Google Chrome

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý tiện ích mở rộng trên trang web này - Trợ giúp Cửa hàng Chrome trực tuyến .

Mozilla Firefox

Mở Firefox và vào menu Ứng dụng > Tiện ích bổ sung và chủ đề .

Tiện ích mở rộng của Mozilla Firefox

Vô hiệu hóa các tiện ích mở rộng trên trang này bằng nút chuyển đổi màu xanh lam.

Vô hiệu hóa tiện ích mở rộng trong Firefox

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quản lý tiện ích mở rộng trên trang web này - Hỗ trợ Mozilla .

Vivaldi

Mở Vivaldi và đi tới Công cụ > Tiện ích mở rộng .

Tiện ích mở rộng Vivaldi

Tắt hoặc xóa tiện ích mở rộng trên trang này.

Tắt tiện ích mở rộng trong Vivaldi

Microsoft Edge

Mở Edge và đi tới Cài đặt và hơn thế nữa > Tiện ích mở rộng > Quản lý tiện ích mở rộng .

Tiện ích mở rộng của Microsoft Edge

Quản lý tiện ích mở rộng

Vô hiệu hóa các tiện ích mở rộng trên trang này bằng nút chuyển đổi màu xanh lam hoặc xóa chúng bằng nút tương ứng.

Tắt tiện ích mở rộng trong Edge

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý tiện ích mở rộng trên trang web này - Hỗ trợ Microsoft Edge .

Safari

Mở Safari và truy cập Safari > Tùy chọn .

Tùy chọn Safari

Trong cửa sổ bật lên, chọn tab Tiện ích mở rộng và bỏ chọn các tiện ích mở rộng để tắt chúng.

Tắt tiện ích mở rộng trong Safari

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý tiện ích mở rộng trên trang web này - Hỗ trợ của Apple .

Opera

Mở Opera và nhấp vào biểu tượng Tiện ích mở rộng trong thanh bên.

Tiện ích mở rộng Opera

Vô hiệu hóa các tiện ích mở rộng trên trang này bằng nút chuyển đổi màu xanh lam.

Tắt tiện ích mở rộng trong Opera

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý tiện ích mở rộng trên trang web này - Trợ giúp Opera .