Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Chuyển chế độ CRM

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 23 tháng 5 năm 2023.


Có hai cách bạn có thể làm việc trong Bitrix24 CRM - có hoặc không có khách hàng tiềm năng.

Đọc thêm về các chế độ CRM và khách hàng tiềm năng trong các bài viết:

Chế độ CRM đơn giản được bật theo mặc định và không bao gồm khách hàng tiềm năng, còn chế độ Cổ điển thì có. Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ này bất cứ lúc nào.

Phiên bản web
 

Chuyển đến CRM > Khách hàng tiềm năng hoặc Thỏa thuận > nhấp vào nút bánh răng và chọn chế độ CRM .

chế độ CRM

Chọn cách bạn muốn làm việc với CRM của mình. Tại đây, bạn cũng có thể định cấu hình chế độ tạo Giao dịch .

Chọn chế độ CRM

Theo mặc định, Bitrix24 tạo một giao dịch và một liên hệ cho mỗi yêu cầu. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định liệu Bitrix24 có cần tạo công ty hay không và chọn quy trình cho các giao dịch mới được thêm vào.

Nếu bạn quyết định không đóng các hoạt động sau khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng, hãy đánh dấu vào tùy chọn tương ứng.

Chế độ tạo giao dịch

 

Điều gì xảy ra với khách hàng tiềm năng khi chuyển đổi chế độ CRM

Nếu bạn làm việc ở chế độ CRM cổ điển và quyết định chuyển sang CRM đơn giản , tất cả khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển thành giao dịch và liên hệ.

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng

 

Đọc thêm:

Ứng dụng di động

Giờ đây, bạn có thể quyết định cách làm việc với khách hàng của mình trong CRM và chuyển đổi chế độ CRM ngay trong ứng dụng Di động.

Mở phần CRM trong ứng dụng Bitrix24 Mobile. Trong tab Khách hàng tiềm năng hoặc Giao dịch, chạm vào nút dấu chấm hình cây ở góc trên cùng bên phải và chọn chế độ CRM .

chế độ CRM

Bạn sẽ thấy thông tin ngắn gọn về cả hai chế độ CRM – Đơn giản và Cổ điển. Nhấn vào chế độ CRM bạn thích và xác nhận lựa chọn của bạn.

Thay đổi chế độ CRM

 

Điều gì xảy ra với khách hàng tiềm năng khi chuyển đổi chế độ CRM

Nếu bạn làm việc ở chế độ CRM cổ điển nhưng không có bất kỳ khách hàng tiềm năng nào, bạn sẽ chuyển sang chế độ CRM đơn giản sau vài giây.

Nếu bạn có ít nhất một khách hàng tiềm năng, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

Chọn đường dẫn

  1. Chọn chế độ CRM đơn giản.

  2. Chỉ định quy trình mà khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi sẽ được lưu dưới dạng giao dịch. Bạn có thể chọn một quy trình hiện có hoặc tạo một quy trình mới, chẳng hạn như Bán hàng.

  3. Tạo liên hệ và/hoặc công ty ngoài các giao dịch. Bạn có thể sử dụng chúng để lưu thông tin liên hệ và các chi tiết khác về khách hàng của mình.

  4. Di chuyển các hoạt động để giao dịch . Chúng tôi khuyên bạn nên giữ tùy chọn này hoạt động để bạn không bị mất bất kỳ hoạt động nào mà bạn đã lên kế hoạch khi làm việc với khách hàng tiềm năng.

Nhấn vào Tiếp tục ở góc trên cùng bên phải để kết thúc quá trình.

Cài đặt thêm