Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Trò chuyện chung

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

Trò chuyện chung là cuộc trò chuyện để chia sẻ thông tin với tất cả người dùng tài khoản. Nhân viên mới sẽ tự động được đưa vào cuộc trò chuyện, trong khi những nhân viên bị sa thải sẽ bị loại trừ. Sử dụng cuộc trò chuyện này để thảo luận về các chủ đề quan trọng đối với bất kỳ ai trong công ty của bạn.

Thành viên trò chuyện chung

Không có cách nào để rời khỏi cuộc trò chuyện Chung nhưng bạn có thể tắt thông báo ở thanh bên.

Tắt âm thanh

 

Cài đặt trò chuyện chung cho quản trị viên Bitrix24

Trong cài đặt Bitrix24 của bạn, có ba tùy chọn cho Trò chuyện chung mà chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể quản lý. Để thay đổi chúng,

 1. Nhấp vào biểu tượng bật tắt ở góc trên cùng bên trái.
 2. Chọn Cài đặt trong tiện ích.
 3. Mở tab Truyền thông .
 4. Mở rộng phần Trò chuyện .
 5. Sử dụng công tắc bật tắt để bật hoặc tắt các tùy chọn sau:
 • Cho phép đăng tin nhắn vào phần trò chuyện chung
  Chọn nhân viên có thể gửi tin nhắn vào phần trò chuyện.

 • Đăng thông báo sa thải nhân viên lên cuộc trò chuyện chung
  Kích hoạt tùy chọn này để thông báo cho nhân viên của bạn về việc sa thải người dùng. Sau khi bạn loại bỏ một người dùng, thông báo hệ thống về người dùng đó sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

 • Đăng thông báo thay đổi quản trị viên lên Trò chuyện chung
  Kích hoạt tùy chọn này để thông báo cho nhân viên của bạn về quản trị viên tài khoản mới. Sau khi bạn chỉ định quyền quản trị cho một người dùng, thông báo hệ thống về quyền đó sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

Cài đặt trò chuyện chung

Tóm lại

 • Trò chuyện chung là cuộc trò chuyện nhóm dành cho tất cả nhân viên trong công ty của bạn.

 • Nhân viên mới sẽ tự động được đưa vào cuộc trò chuyện, trong khi những nhân viên bị sa thải sẽ bị loại trừ.

 • Sử dụng cuộc trò chuyện chung để thảo luận về các chủ đề quan trọng đối với bất kỳ ai trong công ty của bạn.

 • Quản trị viên có thể sửa đổi cài đặt trò chuyện chung, hạn chế đăng tin nhắn và thông báo cho người tham gia về những thay đổi của quản trị viên và việc sa thải người dùng.