Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Liên kết giao dịch, liên hệ và công ty

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Hai 28, 2023.


Các giao dịch, địa chỉ liên hệ và công ty có liên quan như thế nào?

Có một kịch bản hoạt động tiêu chuẩn: một liên hệ được liên kết với một công ty và một giao dịch. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Chọn chế độ Giao dịch + Liên hệ + Công ty. Bằng cách này, ba thực thể CRM sẽ được tự động liên kết với nhau.

Tuy nhiên, đây không phải là kịch bản duy nhất để làm việc trong CRM. Ví dụ, một người có thể làm việc trong một số công ty. Trong biểu mẫu liên hệ, chúng tôi sẽ thấy một liên kết đến tất cả các công ty nơi khách hàng làm việc.

Ngoài ra, thường có một số người làm việc trong công ty và bạn có thể hợp tác với một số đại diện của công ty cùng một lúc. Trong trường hợp này, tất cả nhân viên sẽ được liệt kê trong biểu mẫu công ty và thỏa thuận sẽ bao gồm một số liên hệ cùng một lúc.

Đọc thêm trong bài viết Chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

Trong biểu mẫu liên hệ, có một trường Công ty.

company.jpg

Trong trường này, bạn có thể chọn một công ty từ danh sách hoặc tạo một công ty mới.

new_company.jpg

Có thể có nhiều hơn một công ty trong một liên hệ. Nhấp vào Thêm người tham gia để thêm công ty khác.

add_participant.jpg

Có thể có nhiều hơn một công ty trong một liên hệ. Nhấp vào Thêm người tham gia để thêm công ty khác.

contact_info.jpg

Khi bạn liên kết một số liên hệ với cùng một công ty, mọi thứ hoạt động theo cùng một cách.

Liên kết các liên hệ và công ty với các giao dịch

Một thỏa thuận có thể bao gồm nhiều địa chỉ liên hệ, nhưng chỉ có một công ty. Nếu bạn liên kết một giao dịch với một công ty, tất cả các địa chỉ liên hệ của công ty đó sẽ tự động được đưa vào biểu mẫu giao dịch.

Nếu bạn không cần tất cả các địa chỉ liên hệ trong thỏa thuận, hãy nhấp vào chữ thập và xóa các liên hệ không cần thiết. Nếu bạn chọn cùng một công ty trong một giao dịch khác, chỉ liên hệ bạn để lại lần trước mới được bao gồm.

remove_contact.jpg

Bạn cũng có thể tùy chỉnh trường Khách hàng. Nhấp vào biểu tượng bánh răng.

client.jpg