Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Thay đổi người chịu trách nhiệm trong CRM

Thay đổi người chịu trách nhiệm trong CRM

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 23 tháng 1 năm 2023.


 

Có nhiều lý do có thể khiến bạn cần thay đổi người chịu trách nhiệm về yếu tố CRM. Ví dụ: bạn đã hoàn tất thành công một giao dịch và cần chuyển khách hàng đến bộ phận hỗ trợ.

Nếu nhân viên chịu trách nhiệm về yếu tố CRM đã bị sa thải, quy trình này sẽ khác. Đọc thêm tại bài viết - Thay đổi người chịu trách nhiệm miễn nhiệm trong CRM .

 

Yếu tố CRM nào có người chịu trách nhiệm

Trong Bitrix24 CRM, có những người chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ, báo giá, hóa đơn và biểu mẫu web CRM.

Bạn có thể thay đổi người chịu trách nhiệm về một phần tử CRM cụ thể hoặc thay đổi người đó cho một số phần tử CRM cùng một lúc bằng cách sử dụng các hành động nhóm. Hành động nhóm không áp dụng cho các biểu mẫu web CRM.

Để thay đổi người chịu trách nhiệm về phần tử CRM, bạn cần cập nhật quyền truy cập cho phần tử CRM tương ứng. Bạn có thể đọc thêm về quyền truy cập trong bài viết - Quyền truy cập trong CRM .

 

Cách thay đổi người chịu trách nhiệm bằng cách sử dụng các hành động nhóm

Nếu bạn vô tình thay đổi người chịu trách nhiệm cho một số lượng lớn các yếu tố CRM, hành động này không thể bị hủy bỏ. Bạn sẽ phải tìm các yếu tố này theo cách thủ công và thay đổi lại mọi thứ.

Chuyển đến phần phần tử CRM và chuyển sang chế độ xem Danh sách .

Chế độ xem danh sách

Chọn các yếu tố cần thiết, chọn Chỉ định người chịu trách nhiệm trong menu hành động nhóm và chỉ định người chịu trách nhiệm mới. Sau đó nhấp vào Áp dụng .

Chỉ định người chịu trách nhiệm

 

Thay đổi người chịu trách nhiệm cho một yếu tố CRM cụ thể

Mở biểu mẫu phần tử CRM. Ở bên phải, bạn sẽ thấy trường Người chịu trách nhiệm . Di chuột qua nó và nhấp vào nút Thay đổi .

Thay đổi người chịu trách nhiệm

Chọn một người chịu trách nhiệm mới. Các thay đổi sẽ được lưu tự động.

Chọn người