Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Chế độ xem lịch cho khách hàng tiềm năng và giao dịch

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật cuối cùng: Tháng Một 26, 2023.


Sử dụng chế độ xem Lịch cho khách hàng tiềm năng và giao dịch để đánh giá khối lượng công việc của bạn vào một ngày nhất định.

Calendar view for deals

Chế độ xem lịch đặc biệt hữu ích cho việc bán dịch vụ. Bạn luôn có thể kiểm tra tài nguyên hoặc tình trạng sẵn sàng của nhân viên vào một ngày nhất định để lên lịch chính xác cho khách hàng.

Đọc thêm về tài nguyên đặt chỗ trong bài viết này.

 

Thiết đặt dạng xem lịch

Chế độ xem lịch có một số cài đặt quan trọng:

Time period and sorting

  1. Chọn một khoảng thời gian sẽ được hiển thị - Ngày, Tuần hoặc Tháng.
  2. Chọn kiểu sắp xếp sẽ được sử dụng:
    • Bạn có thể sắp xếp khách hàng tiềm năng  theo ngày tạo khách hàng tiềm năng.
    • Bạn có thể sắp xếp các giao dịch theo ngày chúng được Tạo hoặc Hoàn thành.
    • Bạn có thể sử dụng bất kỳ  trường tùy chỉnh Ngày/Giờ hoặc Đặt trước Tài nguyên nào.

 

Chế độ xem lịch rất hữu ích khi bạn muốn xem có bao nhiêu giao dịch đã được hoàn thành vào một ngày nhất định và phân tích thông tin này. Ví dụ: thật dễ dàng để xem có bao nhiêu giao dịch đã được hoàn thành khi bạn thực hiện quảng cáo.

 

Ví dụ về việc sử dụng dạng xem lịch

Completed deals

Để thêm khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch mới trong chế độ xem lịch, chỉ cần nhấp vào ngày mong muốn.