Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Ví dụ về làm việc với các tác vụ

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 11 năm 2022.


Hãy xem xét ví dụ sau: một công ty hàng năm tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả công việc. Trưởng phòng và các giám sát viên báo cáo về các mục tiêu đã đạt được và trình bày kế hoạch của họ cho năm tiếp theo.

trưởng phòng kinh doanh Nhân viên (đại lý)
Anh ta tạo ra một nhiệm vụ, giao nó cho những người có trách nhiệm và chấp nhận nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh ta thực hiện nhiệm vụ, thu thập dữ liệu bán hàng trong năm, tạo báo cáo và hoàn thành nhiệm vụ.

 

Cách trưởng phòng kinh doanh tạo ra một nhiệm vụ

Tạo một nhiệm vụ mới, chỉ định tên và mô tả của nó.

Tên và mô tả

Kích hoạt tùy chọn Ưu tiên cao ở góc trên cùng bên phải để khiến người có trách nhiệm hiểu rằng nhiệm vụ này rất quan trọng.

Ưu tiên cao

Chỉ định những nhân viên sẽ chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ này. Xin lưu ý rằng một bản sao nhiệm vụ riêng biệt sẽ được tạo cho từng người chịu trách nhiệm nếu bạn giao nhiệm vụ cho nhiều người dùng. Ngoài ra, hãy thêm người đứng đầu làm người quan sát vào nhiệm vụ để thông báo cho anh ta về tiến trình của nó.

Người có trách nhiệm

Đặt thời hạn nhiệm vụ và thời lượng dự kiến của nó.

Thời hạn

Sau đó nhấp vào nút Tùy chọn .

Tùy chọn

Kích hoạt tùy chọn Kiểm tra tác vụ sau khi hoàn thành . Trong trường hợp này, nhiệm vụ sẽ ở trạng thái chờ xem xét cho đến khi người giám sát chấp nhận nó là đã hoàn thành.

Kiểm tra nhiệm vụ sau khi hoàn thành

Thêm thẻ vào nhiệm vụ.

thẻ

Sau khi áp dụng tất cả các cài đặt, hãy nhấp vào nút Thêm nhiệm vụ màu xanh lục ở cuối trang.

Thêm nhiệm vụ

Đây là cách tác vụ được tạo trông như thế nào:

nhiệm vụ đã tạo

 

Cách nhân viên (đại lý) làm việc với nhiệm vụ

Nhiệm vụ xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ của người chịu trách nhiệm.

Danh sach cong viec

Đây là giao diện của nhiệm vụ khi mở nó:

Xem nhiệm vụ

Ngoài ra, nhân viên nhận được thông báo về nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ mới được thêm vào

Người chịu trách nhiệm có thể thêm danh sách kiểm tra và đánh dấu vào các mục trong đó khi hoàn thành từng bước của nhiệm vụ.

Danh mục

Nhấn nút Start để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Bắt đầu

Phần Thêm nhận xét cho phép nhân viên cung cấp kết quả công việc. Tất cả những người tham gia nhiệm vụ có thể xem tài liệu đính kèm.

gửi bình luận

Nhân viên có thể hoàn thành nhiệm vụ với sự trợ giúp của nút Kết thúc .

Hoàn thành

 

Cách trưởng phòng kinh doanh tiếp nhận công việc

Khi nhân viên hoàn thành nhiệm vụ, người giám sát sẽ nhận được thông báo về việc đó.

Thông báo

Sau đó, người giám sát có thể đánh giá nhiệm vụ, chấp nhận hoặc gửi lại để sửa đổi.

nhận nhiệm vụ