Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Nhiệm vụ trong dự án: cấu hình quyền truy cập

Emily Walker

Để định cấu hình quyền truy cập, hãy nhấp vào Nhiệm vụ và Dự án trong menu thanh bên trái > tab Dự án và chọn một dự án.

Dự án

Nếu bạn chưa có dự án, hãy tìm hiểu cách tạo dự án đó .

Nhấp vào Giới thiệu về Dự án ở góc trên bên phải và chọn Vai trò và Quyền .

Vai trò và quyền

Định cấu hình các quyền sau:

  • Xem nhiệm vụ riêng tư
  • Xem tất cả nhiệm vụ
  • Sắp xếp và di chuyển nhiệm vụ
  • Tạo nhiệm vụ
  • Chỉnh sửa tất cả nhiệm vụ
  • Xóa tất cả nhiệm vụ

Chọn các vai trò:

  • Chỉ chủ dự án
  • Chủ dự án và trợ lý
  • Tất cả những người tham gia dự án
  • Người dùng được ủy quyền
Truy cập

Quyền xem nhiệm vụ của tất cả thành viên dự án sẽ ghi đè quyền riêng lẻ.