Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Khôi phục mật khẩu

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Mười Hai 14, 2022.


Trong trường hợp bạn quên mật khẩu Bitrix24 hoặc mật khẩu của bạn không được hệ thống chấp nhận, bạn luôn có thể đặt lại mật khẩu thông qua biểu mẫu đặc biệt.

Để khôi phục mật khẩu, bạn cũng sẽ cần tên người dùng tài khoản của mình: email hoặc số điện thoại. Nếu bạn không nhớ nó, hãy liên hệ với quản trị viên Bitrix24 của bạn. Đọc thêm thông tin trong bài viết: Cách tìm thông tin đăng nhập người dùng Bitrix24.

Trong cửa sổ đăng nhập, nhấp vào Quên mật khẩu?  để bắt đầu khôi phục mật khẩu.

forgotpass1.jpg

 

Khôi phục mật khẩu qua email

Nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng nhập Bitrix24 vào biểu mẫu khôi phục mật khẩu và nhấp vào Tiếp theo.

forgotpass2.jpg

Bây giờ bạn nên mở email khôi phục mật khẩu Bitrix24 trong hộp thư đến của bạn và nhấp vào nút Đặt lại mật khẩu.

forgotpass4.jpg

Bạn sẽ thấy biểu mẫu tạo mật khẩu mới. Đảm bảo bạn nhập đúng mật khẩu mới hai lần.

Nhấp vào nút Thay đổi mật khẩu.

forgotpass5.jpg

Chưa nhận được email khôi phục mật khẩu
Trước hết, hãy đảm bảo kiểm tra thư mục Spam của  dịch vụ email của bạn.

Nếu bạn sử dụng miền email của riêng mình, hãy thêm no-reply@bitrix24.net vào danh sách trắng. Địa chỉ email này được sử dụng để gửi thư hệ thống khi bạn yêu cầu khôi phục mật khẩu.

 

Khôi phục mật khẩu qua số điện thoại di động

Nếu bạn đã sử dụng số điện thoại di động khi đăng ký Bitrix24, hãy nhập số đó vào biểu mẫu. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn SMS với mã gồm 6 chữ số. Nhập nó vào một trường đặc biệt. Sau đó, bạn sẽ được nhắc tạo mật khẩu mới.

 

Từ khóa không chính xác

Nếu lỗi này xảy ra khi bạn thay đổi mật khẩu, điều đó có nghĩa là bạn đã gửi một số yêu cầu khôi phục mật khẩu và tuân theo một từ khóa lỗi thời. Để thay đổi mật khẩu thành công, hãy nhấp vào liên kết từ email cuối cùng và đặt mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.

 

Khôi phục mật khẩu trong Bitrix24 On-Premise

Để khôi phục mật khẩu, hãy nhấp vào nút Quên mật khẩu của bạn.

forgot_password.png

Nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút Đặt lại mật khẩu.

reset_password.png

Bạn cũng có thể liên hệ với quản trị viên Bitrix24 của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn trong giao diện quản trị: Cài đặt - Người dùng.