Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Có gì mới trong Bitrix24

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 14 tháng 4 năm 2023.


Bạn có thể tìm hiểu về các tính năng mới của Bitrix24 trong tài khoản Bitrix24 của mình. Chúng tôi đã phát hành phần Có gì mới trong Bitrix24 trong tiện ích của nhân viên để bạn biết về các sự kiện chính.

Để mở danh sách tin tức, hãy mở tiện ích Kế hoạch của tôi và nhấp vào Xem trong khối Có gì mới trong Bitrix24 .

Có gì mới

Trong mỗi mục tin tức, bạn sẽ thấy danh mục mà nó thuộc về.

Loại

Bạn có thể chọn một danh mục tin tức, trong menu ở góc trên bên trái.

Danh sách danh mục

Bạn có thể chuyển sang một bài báo từ bất kỳ tin tức nào. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút Đọc thêm .

Đọc thêm