Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm và quản lý hàng tồn kho

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 06 tháng 2 năm 2023.


Trong bản cập nhật mùa thu của Bitrix24, chúng tôi đã thêm khả năng định cấu hình quyền truy cập vào danh mục Sản phẩm và phần Quản lý hàng tồn kho. Bạn có thể xác định các hành động mà nhân viên có thể thực hiện: ví dụ: tạo các mục trong danh mục và áp dụng giảm giá cho chúng, chỉnh sửa tài liệu biên nhận và xóa sổ, quản lý giá và cài đặt danh mục.

access_permissions.jpg

Thiết lập quyền truy cập và bạn không còn phải lo lắng rằng nhân viên có thể vô tình xóa một mặt hàng, thay đổi giá hoặc chỉnh sửa tài liệu chứng khoán.

 

Nơi bạn có thể thiết lập quyền truy cập

Bạn có thể thiết lập quyền truy cập vào danh mục sản phẩm và kho hàng trong phần CRM - Cài đặt - Quyền truy cập - Sản phẩm và kho hàng .

product_warehouses.jpg

Đọc thêm thông tin về quyền truy cập trong các bài viết:


Đọc thêm:

Quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm

Quyền truy cập vào Quản lý hàng tồn kho