Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Phân khúc cơ sở khách hàng

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Một 23, 2023.


Phân khúc là việc phân chia cơ sở khách hàng thành các phần theo một hoặc nhiều đặc điểm.

Nếu cơ sở khách hàng của bạn không được phân khúc, nó không dễ làm việc. Ví dụ: để tìm khách hàng quan tâm đến một nhóm sản phẩm nhất định, bạn phải xem qua toàn bộ cơ sở dữ liệu. Nó có thể mất một thời gian dài. Phân khúc cơ sở cho phép bạn theo dõi hiệu quả công việc với khách hàng từ cùng một lĩnh vực và chạy các kịch bản công việc khác nhau với các quy tắc tự động hóa.

 

Cách phân đoạn địa chỉ liên hệ và công ty

Theo các loại công ty và địa chỉ liên hệ, bạn có thể phân khúc cơ sở thành khách hàng và nhà cung cấp, các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Phân khúc rất hữu ích để thu thập phân tích và giám sát hiệu suất của nhân viên.

Có các trường Loại liên hệ và Loại công ty trong danh bạ  và công ty nơi bạn có thể chỉ định các loại khách hàng chính mà bạn làm việc cùng. Các giá trị của các trường này có thể được sử dụng trong các bộ lọc và quy tắc tự động hóa.

Chuyển đến CRM - Cài đặt - Cài đặt CRM - Điểm bắt đầu   - Trạng thái và danh sách thả xuống.

Start point

Chỉ định các loại địa chỉ liên hệ và công ty bạn làm việc cùng.

Contact type

Sự phân chia cơ sở theo khả năng duy nhất không thể được gọi là phân khúc. Trong thị trường b2b, các công ty có thể được chia thành nhà cung cấp, người mua hoặc nhà thầu. Các tùy chọn phụ thuộc vào khu vực kinh doanh của bạn. Bạn có thể sử dụng các trường tùy chỉnh như Danh sách để đánh dấu các tính năng chính của khách hàng.

Đọc thêm về các trường trong bài viết: Trường tùy chỉnh trong CRM.

Cách phân đoạn giao dịch

Có thể có các loại giao dịch khác nhau với cùng một khách hàng. Tùy thuộc vào loại giao dịch, bạn có thể phân phối chúng cho nhân viên và sử dụng các tình huống làm việc khác nhau.

Các giao dịch được phân đoạn tương tự như các liên hệ và công ty. Tìm phần Loại giao dịch trong  phần CRM - Cài đặt - Cài đặt CRM  - Điểm bắt đầu - Trạng thái và danh sách thả xuống và chỉ định các giá trị mong muốn.

Deal type

Tùy thuộc vào loại giao dịch, bạn có thể chỉ định các nhân viên có trách nhiệm khác nhau. Ví dụ: bạn có thể phân phối yêu cầu giữa các bộ phận bán hàng, bộ phận hỗ trợ, v.v.

Cách chỉ định loại giao dịch và khách hàng

Theo mặc định, trường Loại nằm trong phần Thêm biểu mẫu giao dịch, liên hệ và công ty.

Select type

Cách phân khúc cơ sở này sẽ đơn giản hóa việc thu thập phân tích và xây dựng mối quan hệ phù hợp với khách hàng của bạn.