Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

tổng quan wiki

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 10 năm 2022.


Định dạng wiki để lưu trữ thông tin đã được chứng minh nhiều hơn trong kho lưu trữ kiến thức nhân loại được sử dụng nhiều nhất từng được tạo ra, Wikipedia. Trong kinh doanh, wiki hoạt động theo hai cách chính: như một cơ sở tri thức và như một khu vực cộng tác. Mặc dù wiki không còn là phần mềm văn phòng tiên tiến nhất, nhưng chúng vẫn là một công cụ rất hữu ích, vì chúng mang lại chức năng cấp cao mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào.

Trong Bitrix24, mỗi nhóm làm việc có một wiki . Do đó, để tạo một cơ sở tri thức mà mọi người đều có thể truy cập được, hãy sử dụng wiki trong một nhóm công khai. Bạn có thể sử dụng các vai trò trong nhóm nếu vì bất kỳ lý do gì bạn muốn chỉ cung cấp quyền truy cập đọc cho một số người dùng nhất định.