Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Xóa nhóm làm việc/Chuyển nhóm làm việc vào kho lưu trữ

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 01 tháng 11 năm 2023.


 

Nếu bạn không cần nhóm làm việc nữa, bạn có 2 tùy chọn để chọn:

 

Xóa một nhóm làm việc

Tùy chọn Xóa nhóm làm việc sẽ xóa hoàn toàn nhóm làm việc. Bạn sẽ không thể khôi phục nó sau này.

Nếu bạn không chắc chắn liệu mình có cần dữ liệu nhóm làm việc này trong tương lai hay không, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển nhóm làm việc sang kho lưu trữ. Trong trường hợp này, tất cả dữ liệu nhóm làm việc sẽ được lưu.

Nếu bạn chắc chắn rằng mình không cần dữ liệu nhóm làm việc nữa hoặc coi nhóm đó là rác thì đây là cách bạn có thể xóa hoàn toàn khỏi hệ thống.

Nhấp vào Giới thiệu về nhóm làm việc > Hành động > Xóa nhóm làm việc .

Giới thiệu về nhóm làm việc

Xóa nhóm làm việc

Xác nhận quyết định của bạn.

Xóa nhóm

Chỉ chủ sở hữu nhóm làm việc mới có thể xóa nhóm làm việc. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu nhóm làm việc, vui lòng chuyển sang Chế độ quản trị để xóa nhóm làm việc.

 

Di chuyển một nhóm làm việc để lưu trữ

Đôi khi khi dự án bị đóng hoặc nhóm làm việc không còn cần thiết nữa, chúng ta phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc xóa nó hay lưu nó dưới dạng kho lưu trữ. Chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển các nhóm làm việc sang kho lưu trữ tốt hơn để giữ tất cả dữ liệu được lưu.

Nhấp vào Giới thiệu về nhóm làm việc > Hành động > Chỉnh sửa nhóm làm việc .

Chỉnh sửa nhóm làm việc

Nhấp chuột Tham số mở rộng và đánh dấu Đã lưu trữ .

Đã lưu trữ

Khi nhóm được lưu trữ, tất cả dữ liệu liên quan sẽ được di chuyển cùng với nhóm. Bạn luôn có thể tìm và mở nhóm trong phần Nhóm làm việc . Sử dụng bộ lọc tìm kiếm lưu trữ .

Lưu trữ

Bạn có thể di chuyển nhóm làm việc trở lại bất kỳ lúc nào, chỉ cần bỏ chọn hộp Đã lưu trữ .