Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Kết nối hộp thư với Bitrix24


Trong Bitrix24, bạn có thể tích hợp hộp thư từ các nhà cung cấp dịch vụ email khác nhau: Gmail, Outlook, iCloud, Office 365, Exchange, Yahoo! hoặc thư công ty. Trong bài viết này, chúng tôi xem xét các cách khác nhau để kết nối hộp thư của bạn trong phiên bản web và ứng dụng di động Bitrix24.

Đi tới phần Webmail và chọn nhà cung cấp dịch vụ hộp thư của bạn.

Chọn nhà cung cấp

Nếu bạn đã có hộp thư được kết nối với Bitrix24, hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên nhỏ bên cạnh địa chỉ email của bạn ở bên trái và chọn Kết nối mới từ danh sách thả xuống.

Kết nối mới

Có bốn cách để kết nối hộp thư với Bitrix24:

Tìm hướng dẫn chi tiết cho từng phương thức kết nối bên dưới.

 

OAuth/xOAuth

Sử dụng phương thức ủy quyền này để cho phép Bitrix24 truy cập vào hộp thư của bạn mà không cần nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu.

Chọn nhà cung cấp dịch vụ hộp thư của bạn và nhấp vào nút Xác thực (1).

Xác thực

Đăng nhập vào tài khoản hộp thư của bạn và cho phép truy cập vào Bitrix24 Connector.

Cho phép truy cập vào trình kết nối

Sau đó nhấn Connect (2) để thiết lập tích hợp. Xem các chủ đề này để tìm hiểu thêm:

Đăng nhập và mật khẩu hộp thư

Sử dụng phương thức ủy quyền này để cho phép Bitrix24 truy cập vào hộp thư của bạn bằng cách nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn.

Chọn nhà cung cấp dịch vụ hộp thư của bạn và nhấp vào nút Xác thực (1).

Kết nối Outlook

Nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu hộp thư của bạn. Cho phép truy cập vào Trình kết nối Bitrix24.

Đăng nhập Outlook

Sau đó nhấn Connect (2) để thiết lập tích hợp. Xem các chủ đề này để tìm hiểu thêm:

Mật khẩu ứng dụng

Mật khẩu ứng dụng là mã để truy cập tài khoản của bạn trong ứng dụng của bên thứ ba. Nó bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cho phép Bitrix24 chỉ truy cập email của bạn.

Tìm hiểu cách tạo mật khẩu ứng dụng trong các dịch vụ thư khác nhau:

 

IMAP và SMTP

Sử dụng phương thức ủy quyền này để kết nối địa chỉ email công ty với Bitrix24.

Để gửi và nhận email từ hộp thư công ty của bạn, hãy điền dữ liệu sau:

  • Địa chỉ máy chủ IMAP và SMTP .

  • Cổng là một số từ 1 đến 65535. Nó cho phép mỗi mạng kết nối với các mạng khác và chia sẻ lưu lượng.

  • Email là viết tắt của địa chỉ email công ty của bạn.

  • Mật khẩu ứng dụng hoặc hộp thư .

Hãy yêu cầu quản trị viên Bitrix24 hoặc giám đốc công ty của bạn cung cấp những chi tiết này.

Chọn Email công ty từ danh sách nhà cung cấp dịch vụ hộp thư.

Kết nối email công ty

Cung cấp dữ liệu cần thiết: địa chỉ máy chủ IMAP và SMTP, cổng, địa chỉ email và mật khẩu. Sau đó nhấn Connect để thiết lập tích hợp.

SMTP bên ngoài

Tóm lại