Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Tiện ích: Kế hoạch của tôi và Lời mời

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 25 tháng 5 năm 2023.


Có hai tiện ích ở góc trên bên phải Bitrix24 của bạn. Chúng chứa tất cả thông tin quan trọng về Bitrix24 của bạn và có thể được truy cập từ bất kỳ trang nào.

tiện ích

Trong tiện ích Gói của tôi , bạn có thể nhận thông tin về công ty của mình: kiểm tra các tính năng của gói, kết nối điện thoại, đăng ký Bitrix24.Market, v.v.

Kế hoạch của tôi

Nếu đã đến lúc gia hạn gói của bạn, tiện ích sẽ chuyển sang màu đỏ. Nhấp vào gói Gia hạn để biết chi tiết.

Gia hạn kế hoạch

Trong tiện ích Mời , bạn có thể xem số lượng người dùng tài khoản Bitrix24, mời những người mới hoặc định cấu hình cấu trúc công ty.

Tiện ích mời