Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Làm thế nào để bắt đầu

Bitrix24 là một không gian làm việc hợp nhất xử lý nhiều khía cạnh của hoạt động và nhiệm vụ hàng ngày. CRM, Nền tảng cộng tác & quản lý dự án để quản lý doanh nghiệp của bạn.

Tạo tài khoản Bitrix24 của bạn, mời nhân viên của bạn và bắt đầu làm việc trong Bitrix24!

Làm thế nào để bắt đầu

Đây là những gì bạn cần biết để bắt đầu:

Nếu bạn cần một số sửa đổi hoặc trợ giúp về cài đặt, bạn có thể liên hệ với các đối tác của chúng tôi, những người có thể tư vấn cho bạn về cách triển khai kịch bản cá nhân: