Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Đối tượng quảng cáo

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 17 tháng 3 năm 2023.


Sử dụng đối tượng quảng cáo trong tiếp thị CRM để tạo ưu đãi được cá nhân hóa trên Google AdWords và Facebook.

Nguyên tắc rất đơn giản - bạn chọn một phân khúc và kết nối đối tượng quảng cáo. Bitrix24 truyền danh sách các liên hệ và tất cả các hành động khác diễn ra ở phía dịch vụ quảng cáo đã chọn.

Hãy xem xét hai ví dụ khác nhau về các chiến dịch quảng cáo:

  • một lời nhắc nhở về thương hiệu cho nhiều đối tượng

  • gửi thư đến một đối tượng hẹp với lời kêu gọi mua hàng

Cần thiết lập trước chiến dịch quảng cáo và đối tượng bên dịch vụ quảng cáo:

Bạn cũng có thể làm việc với đối tượng tương tự trên Facebook.

 

Cách tạo đối tượng quảng cáo

Hãy lấy ví dụ về việc tạo đối tượng cho quảng cáo trên Facebook. Chuyển đến phần Tiếp thị và mở khối Quảng cáo trên Facebook .

quảng cáo Facebook

Nhấp vào Chọn phân khúc và thêm khách hàng từ CRM.

Chọn phân khúc

Đồng bộ hóa tài khoản quảng cáo của bạn.

Chọn tài khoản

Sau đó, bạn có thể tạo đối tượng mới để quảng cáo hoặc thêm khách hàng vào đối tượng hiện có.

Khi tất cả các cài đặt được thực hiện, nhấp vào lưu.

Trong cửa sổ xuất hiện, chọn thời điểm bắt đầu đồng bộ hóa: bây giờ , sau, thủ công hoặc lên lịch . Nhấp vào nút lưu một lần nữa để xác nhận.

Gửi

Sau khi đồng bộ cơ sở dữ liệu khách hàng từ CRM với dịch vụ quảng cáo, tài khoản của bạn sẽ có đối tượng quảng cáo.