Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Đăng nhập vào Bitrix24 Network profile

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: 24 Tháng Ba, 2023.


Bitrix24 Network profile là một trang hiển thị tất cả các tài khoản mà người dùng đã đăng ký.

Xin lưu ý rằng tài khoản Bitrix24 và hồ sơ Bitrix24 Network không giống nhau. Tài khoản Bitrix24 là một dịch vụ với một bộ công cụ cho công việc của công ty.
Đọc thêm trong bài viết:
Sự khác biệt giữa tài khoản Bitrix24 và Bitrix24 Network profile.

Bitrix24 Network profile kết hợp một số tính năng: quản lý hồ sơ và truy cập chung vào tất cả các tài khoản, mà bạn đã tạo hoặc nơi bạn được mời làm người dùng thông thường.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Bitrix24 Network profile.

 

Đăng nhập qua trình duyệt

Truy cập trang đăng nhập https://bitrix24.net/.

Chọn một trong các cách để đăng nhập. Nó phụ thuộc vào phương thức đăng ký ban đầu, ví dụ: nếu bạn đăng ký Bitrix24 bằng mạng xã hội, hãy cho phép sử dụng phương thức này.

  • Nhập thông tin đăng nhập, chẳng hạn như số điện thoại hoặc địa chỉ email và nhấp vào Tiếp theo. Sau đó nhập mật khẩu của bạn và nhấp vào Tiếp theo một lần nữa.

login

  • Nếu bạn đã đăng ký tài khoản của mình qua mạng xã hội, hãy chọn dịch vụ mong muốn. Nếu cần, hãy đăng nhập vào dịch vụ và cho phép truy cập vào ứng dụng.

Social networks

  • Nếu bạn đã đăng nhập thông qua một dịch vụ cụ thể, hãy chọn dịch vụ đó khi bạn đăng nhập. Chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định email trong tài khoản bạn đã đăng ký thông qua mạng xã hội. Trong trường hợp này, bạn sẽ có thể đặt thông tin đăng nhập và mật khẩu để ủy quyền và sử dụng những dữ liệu này để đăng nhập vào tài khoản của mình.
     

    •  Bạn có thể đăng nhập bằng mã QR nếu bạn được ủy quyền trên tài khoản được yêu cầu trong ứng dụng di động Bitrix24. Quét mã QR trên màn hình điều khiển bằng thiết bị di động của bạn.

Scan code

Sau đó vào trang Bitrix24 Network trong widget của nhân viên.

Network page

 

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Tiện ích của nhân viên.

Đăng nhập vào ứng dụng Bitrix24 Desktop

Để đăng nhập vào trang Bitrix24 Network thông qua ứng dụng dành cho máy tính để bàn, hãy nhấp vào Đăng nhập bằng đăng nhập và mật khẩu.

Bitrix24 Log in to desktop network.jpg

Tiếp theo, trang đăng nhập mở ra. Chọn một trong các loại đăng nhập, tùy thuộc vào phương thức đăng ký.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Đăng nhập vào ứng dụng Bitrix24 Desktop.


Đọc thêm: