Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Tính năng bán hàng của Facebook và Instagram

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 23 tháng 3 năm 2021.


Chúng tôi đã tăng cường các cơ hội của Bitrix24 khi kết nối với Facebook. Giờ đây, bạn có thể thiết lập tài khoản Trình quản lý kinh doanh, tủ quảng cáo, trang Facebook và pixel Facebook khi đồng bộ hóa với Facebook. Bạn cũng có thể kết nối các tính năng bổ sung để bán hàng.

Có thể thiết lập kết nối với Facebook khi làm việc với nhiều công cụ Bitrix24 khác nhau như CRM-marketing, CRM Analytics hoặc các biểu mẫu CRM.

Cách kết nối Facebook

Ví dụ, chúng tôi trình bày kết nối đối tượng quảng cáo trên Facebook.

Mở Tiếp thị CRM > Quảng cáo trên Facebook .

Tiếp thị CRM.png

Để bắt đầu thiết lập, hãy nhấp vào nút Kết nối .

kết nối.png

Điền vào Cài đặt tích hợp Facebook và Instagram .

  • Tên công ty - nhập tên công ty của bạn.
  • Ngành dọc kinh doanh - chọn loại hình kinh doanh của bạn.
  • Múi giờ - chọn múi giờ của bạn.
  • Đơn vị tiền tệ - chọn đơn vị tiền tệ mà bạn làm việc.

cài đặt tích hợp.png

Kích hoạt tính năng bán hàng trên Facebook và Instagram

Với các tính năng bán hàng, bạn có thể đặt các nút trên trang Facebook và Instagram, tạo bài đăng trên trang Facebook, thêm trò chuyện Facebook Messenger vào trang web và xuất bản thẻ sản phẩm lên trang Facebook của mình.

tính năng bán hàng.png

nút hồ sơ Instagram

Để đặt một nút trên hồ sơ Instagram của bạn, hãy chỉ định một liên kết để truy cập và chọn văn bản nút.

nút instagram.png

Khi bạn kết nối với Facebook, nút này sẽ xuất hiện trong hồ sơ Instagram của bạn.

Để đặt nút trên trang cá nhân của mình, bạn cần đồng bộ hóa tài khoản kinh doanh trên Facebook và Instagram. Để thực hiện việc này, hãy chọn Instagram trong cài đặt trang và kết nối tài khoản.

instagram.png

nút hồ sơ Facebook

Để cài đặt nút trên trang Facebook, hãy chỉ định liên kết để truy cập và văn bản của nút.

nút trang facebook.png

Khi bạn đã kết nối với Facebook, nút này sẽ xuất hiện trên trang của bạn.

Các tùy chọn như Đăng trên trang Facebook , thẻ trang Facebook và trò chuyện Messenger chưa khả dụng.

Sau khi bạn chỉ định cài đặt, nhấp vào nút Tiếp theo .

nút tiếp theo.png

Nhập tên người dùng và mật khẩu Facebook của bạn.

đăng nhập.png

Sau đó, tạo tài khoản Trình quản lý doanh nghiệp của bạn và thực hiện cài đặt.

quản lý kinh doanh.png

Business Manager là một công cụ để quản lý các đối tượng của công ty như Facebook Page, Pixel và Directory. Tất cả các đối tượng bạn tạo sẽ kết nối với tài khoản này.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Xong để kết nối Bitrix24 với Facebook. Sau khi Bitrix24 truyền cài đặt tới Facebook, các tùy chọn sẽ xuất hiện trên các trang của bạn trong các mạng xã hội được chỉ định.

xong.png