Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Phân phối nhân viên chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Một 31, 2023.


Có nhiều cách để có được khách hàng tiềm năng trong Bitrix24: Điện thoại, Kênh mở, biểu mẫu CRM và Trình theo dõi email.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là có được khách hàng tiềm năng mà còn chỉ định đúng người chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng hoặc thậm chí tạo hàng đợi nhân viên để xử lý khách hàng tiềm năng.

 

Điện thoại

Điện thoại là một cách tuyệt vời để có được khách hàng mới. Sau khi thiết lập, mọi cuộc gọi đến sẽ được nhập vào CRM với tư cách là khách hàng tiềm năng mới.

Để thiết lập hàng đợi, hãy đi tới Điện thoại  > Định cấu hình số và chọn phương thức kết nối điện thoại.

configure_numbers.jpg

Trên trang đã mở, chọn tab Định tuyến cuộc gọi đến  và đi tới Định tuyến cuộc gọi đến nhóm hàng đợi  >  tùy chọn Cài đặt nhóm hàng đợi.

inbound_call_routing.jpg

Sử dụng cài đặt này để chỉnh sửa nhóm người dùng điện thoại hoặc tạo nhóm người dùng mới để nhận cuộc gọi đến.

Bạn có thể chỉ định một hoặc nhiều nhân viên phụ trách, cũng như thiết lập phân phối.

group_settings.jpg

Đọc thêm thông tin trong bài viết Nhóm hàng đợi.
 

Mở kênh

Open Channels là một công cụ để thu thập tất cả các tin nhắn của khách hàng từ các mạng xã hội và sứ giả vào một cuộc trò chuyện.

Để định cấu hình hàng đợi Contact Center trong bất kỳ kênh Mở nào, hãy chọn dòng mong muốn và nhấp vào Cấu hình.

open_channel.jpg

Trong tab Hàng đợi, bạn có thể xác định nhân viên sẽ nhận được tin nhắn từ kênh đang mở.

queue.jpg

Đọc thêm thông tin trong bài viết Mở cài đặt kênh.

 

Biểu mẫu CRM

Biểu mẫu CRM là một biểu mẫu được tạo ra trong Bitrix24 và được đặt trên bất kỳ trang web nào. Dữ liệu từ biểu mẫu này sẽ tự động chuyển đến CRM.

Để chỉ định một người chịu trách nhiệm, hãy truy cập Biểu mẫu CRM > CRM. Chọn biểu mẫu mong muốn và nhấp vào Chỉnh sửa.

edit.jpg

Chọn tab Thiết đặt khác và chỉ định một hoặc nhiều nhân viên chịu trách nhiệm về dữ liệu từ biểu mẫu này.

other_settings.jpg

 

Email

Email vẫn là một trong những kênh giao tiếp chính thức. Kết nối hộp thư của bạn với CRM để chuyển đổi bất kỳ email đến nào thành khách hàng tiềm năng.

Để thiết lập hàng đợi phân phối khách hàng tiềm năng mới, hãy đi tới Webmail > Cài đặt hộp thư.

Thêm nhân viên để làm việc với khách hàng tiềm năng mới.

 

Những cách khác

Khách hàng tiềm năng có thể được thêm vào hệ thống theo cách thủ công hoặc thông qua các ứng dụng bên ngoài.

Bạn có thể triển khai kịch bản xử lý của riêng mình bằng cách sử dụng các quy trình kinh doanh.

Đọc thêm thông tin trong bài viết Các loại quy trình kinh doanh