Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Mời và cộng tác với người dùng Extranet

Giả sử bạn điều hành một đại lý web và đang phát triển một trang web cho khách hàng. Hãy cân nhắc việc mời họ làm người dùng bên ngoài. Bằng cách này, họ có thể được thông tin về tiến độ của dự án.
 

Mời người dùng vào Extranet

Mở tiện ích Mời ở góc trên bên phải. Sau đó nhấp vào nút Mời nhỏ trong phần Extranet .

Tiện ích mời

Hoàn thành các trường sau:

 • Mời vào nhóm làm việc : chỉ định nhóm làm việc/dự án extranet mà bạn muốn mời người dùng. Nếu bạn tạo một cái mới, nó sẽ tự động được đánh dấu là Extranet .
 • Địa chỉ email hoặc số điện thoại .
 • Tên đầu tiên .
 • Họ .
Mời người dùng extranet

Nhấp vào nút Thêm nhiều hơn để tăng số lượng người dùng extranet mà bạn mời cùng một lúc.

Ở bên trái, bạn có thể xem chi tiết về giới hạn người dùng cho gói của mình và số lượng người dùng đã đăng ký trên Bitrix24.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể mời người dùng extranet vào nhóm làm việc/dự án extranet. Vì vậy, bạn cần phải:
 1. Đi tới Giới thiệu về nhóm làm việc .
 2. Nhấp vào Hành động ở góc trên bên phải và chọn Chỉnh sửa nhóm làm việc .
 3. Sau đó nhấn vào Extended Parameters để mở rộng phần này.
 4. Trong Người dùng bên ngoài , hãy bật tùy chọn Cho phép truy cập cho người dùng bên ngoài .
Cho phép truy cập cho người dùng bên ngoài

Người dùng sẽ nhận được lời mời đến số điện thoại hoặc địa chỉ email được chỉ định. Sau khi họ chấp nhận, họ sẽ được thêm vào tài khoản của bạn.

Đã thêm người dùng bên ngoài mới
 

Mời người dùng vào Extranet từ nhóm làm việc hoặc dự án

Bạn cũng có thể nhanh chóng mời người dùng sau khi tạo nhóm làm việc/dự án extranet. Mở menu Giới thiệu về nhóm làm việc và chọn Thành viên .

Bất kỳ thành viên nào cũng có thể mời người dùng vào nhóm làm việc/dự án nếu được phép .
Thành viên nhóm làm việc

Trên trang đã mở, nhấp vào Mời .

Nút mời

Sau đó nhấp vào Thêm nhân viên và chọn người dùng extranet mong muốn từ danh sách. Người dùng này sẽ nhận được thông báo mời họ vào nhóm làm việc bên trong tài khoản.

Nếu người dùng extranet mong muốn không có trong Bitrix24, bạn có thể mời họ theo cách sau:

 1. Nhấp vào Mời nhân viên hoặc người dùng bên ngoài .

 2. Sau đó mở tab Mời người dùng extranet .

 3. Tiếp tục hoàn thành các trường bắt buộc được mô tả ở trên .

Mời nhân viên hoặc người dùng bên ngoài
 

Chuyển người dùng extranet sang nhân viên mạng nội bộ

Để chuyển một người dùng extranet sang Intranet,

 1. Mở hồ sơ của người dùng.

 2. Bấm vào Extranet .

 3. Chọn Chuyển sang mạng nội bộ trong menu hành động.

Chuyển sang mạng nội bộ
 

Chuyển nhân viên nội bộ sang người dùng extranet

Hiện tại không có cách nào để chuyển trực tiếp người dùng mạng nội bộ sang Extranet. Tuy nhiên, bạn có thể loại bỏ người dùng mạng nội bộ khỏi tài khoản và mời họ làm người dùng extranet bằng địa chỉ email khác.

Trong trường hợp này, người dùng cần truy cập Bitrix24.Network của họ và thay đổi e-mail ở đó. Sau đó, bạn có thể mời lại họ vào tài khoản của mình bằng email cũ.
Hồ sơ mạng Bitrix24

Xem trang Mạng
Hồ sơ mạng
Để biết thêm thông tin, tham khảo bài viết - Làm việc với nhân viên bị sa thải trong Extranet .