Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Các tính năng bổ sung trong ứng dụng di động Bitrix24

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 03 tháng 6 năm 2022.


Ngoài các công cụ cơ bản của Bitrix24, còn có các tính năng bổ sung trong ứng dụng di động. Hãy xem chúng trong tab Menu .

menu.jpg

 

Ngày làm việc

Bạn có thể bắt đầu, tạm dừng hoặc kết thúc ngày làm việc của mình trong phần Quản lý thời gian làm việc .

Tùy chọn này cũng cho phép bạn viết báo cáo hàng ngày và thay đổi thời lượng ngày làm việc .

thời gian làm việc.jpgdaily_report.jpg

 

Điện thoại

Kết nối điện thoại và thực hiện cuộc gọi từ ứng dụng di động trong phần Cuộc gọi . Tất cả các cuộc hội thoại sẽ được tự động ghi lại trong CRM.

gọi.jpgsố điện thoại.jpg

Đọc thêm trong bài viết: Thuê số trong Bitrix24 .

 

Yêu thích

yeu thich.jpg

Mức độ căng thẳng – đo mức độ căng thẳng của bạn bằng ứng dụng Welltory. Tìm hiểu mức độ căng thẳng và khối lượng công việc ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Lịch – phần này hiển thị tất cả các sự kiện sắp tới của bạn.

Nhân viên – bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm để tìm nhanh nhân viên của một công ty, viết tin nhắn hoặc xem thông tin liên hệ. Bạn cũng có thể thêm người dùng mới bằng cách gửi liên kết hoặc SMS kèm theo lời mời.

Bộ nhớ dùng chung – bạn có thể làm việc với các tệp bộ nhớ dùng chung và thêm các tệp mới từ thiết bị di động của mình.

Cơ sở tri thức – tìm và nghiên cứu thông tin từ cơ sở tri thức trong ứng dụng di động Bitrix24.

 

Các nhóm

Trong phần này, bạn có thể thấy tất cả các nhóm Intranet và Extranet của Bitrix24. Bạn có thể đặt nhiệm vụ và viết tin nhắn cho các thành viên trong nhóm.

nhóm.jpg

Bài viết được đề xuất: