Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Xóa tài khoản Bitrix24 trong ứng dụng di động

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 03 tháng 5 năm 2023.


Tùy chọn này chỉ khả dụng cho người dùng tài khoản đám mây trong ứng dụng di động Bitrix24 dành cho iOS.

Công ty Apple đã đưa ra các yêu cầu mới để giúp người dùng quản lý dữ liệu cá nhân của họ dễ dàng hơn. Về vấn đề này, bất kỳ người dùng Bitrix24 được ủy quyền nào cũng có khả năng xóa tài khoản của họ.

Chủ sở hữu hồ sơ cần gửi yêu cầu xóa tài khoản. Nó sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày.

 

Cách xóa tài khoản

Mở ứng dụng di động Bitrix24 và đăng nhập vào tài khoản.

Chuyển đến Menu và nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ . Cuộn trang và nhấp vào Xóa tài khoản .

edit_profile.jpg delete_account.jpg

Trong cửa sổ cảnh báo, hãy đọc mô tả về các bước tiếp theo. Nhấn Tiếp tục để điền vào biểu mẫu yêu cầu và đăng nhập tài khoản muốn xóa rồi nhấn Đăng nhập .

xóa_user_account.jpg log_in.jpg

Đăng nhập vào tài khoản thông qua trình duyệt trên điện thoại di động của bạn, tùy thuộc vào phương thức đăng ký ban đầu của bạn. Nhấp vào Tiếp theo .

đăng nhập.jpg tiếp theo.jpg

Nếu bạn thấy lỗi Không thể tìm thấy địa chỉ này , điều đó có nghĩa là bạn đã đăng nhập vào một tài khoản không được liên kết với Bitrix24 được yêu cầu. Trong trường hợp này, hãy đăng xuất khỏi hồ sơ Bitrix24 của bạn và đăng nhập lại với dữ liệu hiện tại. Nếu cần, hãy xóa lịch sử trình duyệt của bạn.

lỗi.jpg

Đọc tất cả các mục được liệt kê trong biểu mẫu yêu cầu xóa hồ sơ. Chỉ định lý do xóa tài khoản và xác nhận hành động. Nhấp vào Gửi yêu cầu .

xóa_request.jpg send_request.jpg

Ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu, quản trị viên sẽ nhận được thông tin về việc hồ sơ của bạn sắp bị xóa. Nếu bạn là quản trị viên duy nhất của Bitrix24, hãy cấp quyền quản trị viên cho người dùng khác trước khi xóa. Nếu không tài khoản cũng sẽ bị xóa.

Tài khoản của bạn sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn yêu cầu.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc xóa hồ sơ cuối cùng qua email bạn đã chỉ định trong hồ sơ Mạng Bitrix24 của mình.

 

Điều gì xảy ra sau khi xóa tài khoản

Yêu cầu xóa chỉ có hiệu lực đối với một hồ sơ của một tài khoản cụ thể mà theo đó người dùng được ủy quyền trong ứng dụng di động Bitrix24.

Ngay sau khi yêu cầu của bạn được xử lý và hồ sơ của bạn bị xóa:

  • quyền truy cập vào Bitrix24 này sẽ bị đóng.

  • tài khoản sẽ bị xóa khỏi danh sách Bitrix24 trên trang Mạng.

  • dữ liệu và nội dung mà bạn đã tải lên tài khoản sẽ vẫn còn cho đến khi quản trị viên Bitrix24 của bạn xóa dữ liệu đó.

  • bạn sẽ không nhận được email liên quan đến tài khoản này.

  • bạn sẽ được đánh dấu là Đã sa thải trong danh sách nhân viên.

  • nếu bạn chỉ đăng ký một tài khoản, việc xóa hồ sơ của bạn sẽ xóa hoàn toàn tài khoản của bạn trong hồ sơ Mạng Bitrix24, theo Điều khoản dịch vụ của Bitrix24 .

  • Nếu bạn có nhiều tài khoản và muốn xóa hoàn toàn tất cả chúng, bạn cần gửi yêu cầu xóa từ từng tài khoản Bitrix24.

 

Cách hủy yêu cầu xóa

Nếu hồ sơ của bạn chưa bị xóa, hãy gửi yêu cầu hủy bỏ. Để thực hiện việc này, hãy truy cập hồ sơ của bạn trong ứng dụng dành cho thiết bị di động và thực hiện lại tất cả các bước trước biểu mẫu yêu cầu. Trong trường hợp này, trong trường Lý do xóa , hãy chỉ định "hủy xóa hồ sơ".

Yêu cầu hủy phải được gửi từ cùng một tài khoản mà từ đó yêu cầu xóa đã được gửi.