Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Tìm kiếm văn bản tài liệu trên Drive

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 11 năm 2023.


 

Trong Bitrix24, bạn có thể tìm kiếm thông tin theo nội dung tài liệu được lưu trữ trên Drive: tài liệu cá nhân, công ty hoặc nhóm làm việc. Điều này thuận tiện khi có nhiều tài liệu. Bạn không cần phải nhớ tên của chúng, chỉ cần nhập một từ hoặc một cụm từ trong tài liệu vào thanh tìm kiếm.

Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn hay không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang định giá .

Nhấn vào biểu tượng bên cạnh logo công ty rồi chọn Cài đặt .

Cài đặt

Mở tab Truyền thông - phần Drive .

Phần ổ đĩa

Bật tùy chọn Tìm kiếm nội dung tài liệu và lưu các thay đổi.

Tìm kiếm nội dung tài liệu

Sau khi bật tùy chọn Tìm kiếm nội dung tài liệu , Bitrix24 sẽ bắt đầu lập chỉ mục tài liệu trên tất cả các loại Drive. Điều này sẽ xảy ra cho đến khi tất cả tài liệu được lập chỉ mục để tìm kiếm. Khi quá trình hoàn tất, tìm kiếm sẽ hoạt động.

Mục lục tài liệu

Chọn loại Drive mà bạn muốn tìm thông tin. Đặt bộ lọc văn bản Tìm kiếm tài liệu . Chỉ định tên tài liệu nếu bạn biết nó sẽ giúp ích. Nhấp vào Tìm kiếm .

Tìm kiếm văn bản tài liệu

Trong thanh tìm kiếm, nhập truy vấn, ví dụ: họ của đối tác. Bitrix24 sẽ tìm tất cả các file chứa nó. Đây có thể là tài liệu, bảng và bản trình bày ở các định dạng sau: .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt.

Bạn có thể chỉ định một truy vấn gồm nhiều từ trong thanh tìm kiếm. Bitrix24 sẽ tìm tất cả các tài liệu có chứa những từ này. Bạn càng thêm nhiều từ vào truy vấn thì kết quả tìm kiếm sẽ càng chính xác.

Nếu bạn là thành viên của một nhóm làm việc nhưng không có quyền xem các tập tin trong đó thì bạn sẽ không thể tìm kiếm tài liệu trong nhóm làm việc đó. Tìm kiếm nội dung trên Drive sẽ không hiển thị các tài liệu không được phép truy cập.

Đọc thêm: