Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Marketing

Sử dụng tiếp thị CRM để tạo chiến dịch tiếp thị mới, thêm phân khúc người nhận chiến dịch, định cấu hình nhắm mục tiêu lại trong mạng quảng cáo hoặc thậm chí tạo danh sách đen của riêng bạn.

Bạn có các mẫu tạo sẵn của chúng tôi theo ý của bạn và nhờ các số liệu thống kê, bạn luôn có thể kiểm tra xem chiến dịch có đạt được mục tiêu của mình hay không.

tiếp thị.png

Bài viết được đề xuất: