Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

nhắc nhở công việc

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 6 năm 2023.


Nếu bạn có quá nhiều nhiệm vụ, sẽ rất khó để nhớ hết chúng. Bạn có thể đặt lời nhắc khi tạo một nhiệm vụ hoặc xử lý những nhiệm vụ hiện có để giúp bạn luôn ngăn nắp.

 

Thêm lời nhắc cho một nhiệm vụ mới

Khi tạo tác vụ, nhấp vào Thêm > Thêm lời nhắc .

Nhắc nhở về nhiệm vụ

Tham khảo bài viết này để biết thêm về cách tạo tác vụ .

 

Sau đó chọn loại lời nhắc:

  • Nhắc sử dụng ngày - chỉ định ngày và thời gian của lời nhắc.

  • Nhắc nhở sử dụng thời hạn - chỉ định ngày hoặc giờ trước thời hạn. Tùy chọn này có thể được sử dụng nếu nhiệm vụ này có thời hạn.

Nhắc ngày sử dụng

Chọn một người sẽ nhận được lời nhắc. Bạn có thể gửi nó:

  • Cho người có trách nhiệm,
  • Cho người tạo tác vụ,
  • Hoặc cho chính bạn.

Lưu ý rằng bạn có thể thêm số lượng lời nhắc không giới hạn.

nhắc nhở

Chỉ định cách người nhận sẽ nhận được lời nhắc: bằng tin nhắn nhanh hoặc bằng email .

Người dùng sẽ chỉ nhận được lời nhắc bằng email nếu địa chỉ email của họ được chỉ định trong hồ sơ .

 

Làm thế nào để nhắc nhở

Nhấp vào Thêm và thêm một nhiệm vụ.

Thêm lời nhắc

Người dùng sẽ nhận được thông báo (hoặc email) vào thời điểm đã chỉ định nhắc nhở họ về nhiệm vụ.

Thông báo

 

Thêm lời nhắc cho các tác vụ đã tạo

Mở một nhiệm vụ và nhấp vào Nhắc nhở trong bảng bên phải.

Chỉnh sửa lời nhắc

Sau đó chọn loại lời nhắc:

  • Nhắc sử dụng ngày - chỉ định ngày và thời gian của lời nhắc.

  • Nhắc nhở sử dụng thời hạn - chỉ định ngày hoặc giờ trước thời hạn. Tùy chọn này có thể được sử dụng nếu nhiệm vụ này có thời hạn.

Nhắc nhở sử dụng thời hạn

Chọn một người sẽ nhận được lời nhắc. Bạn có thể gửi nó:

  • Cho người có trách nhiệm.
  • Cho người tạo tác vụ.
  • Hoặc cho chính bạn.

Nhắc nhở bản thân

Chỉ định cách người nhận sẽ nhận được lời nhắc: bằng tin nhắn nhanh hoặc bằng email .

Cách gửi lời nhắc

Cuối cùng, nhấp vào Thêm .

 

Cách xóa lời nhắc công việc

Bạn có thể xóa lời nhắc nếu cần. Chỉ cần mở một nhiệm vụ, tìm lời nhắc trong bảng bên phải và nhấp vào dấu thập bên cạnh nó.

Xóa lời nhắc