Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Bitrix24.Drive: Câu hỏi thường gặp

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 12 năm 2022


Trong bài viết này, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất về Bitrix24.Drive.

 

Bạn có thể sắp xếp công việc tập thể trên các tài liệu bằng Drive công ty .

Để lưu trữ các tập tin cá nhân trong Bitrix24, mỗi nhân viên có thể sử dụng phần Drive của tôi .

Bạn có thể đồng bộ hóa Bitrix24.Drive với máy tính và làm việc trên các tệp của mình bất cứ lúc nào bạn cần.

Để làm việc với các tệp Bitrix24.Drive trên máy tính, bạn cũng có thể kết nối nó dưới dạng ổ đĩa mạng. Các tập tin sẽ được đồng bộ hóa tự động. Đọc thêm về nó trong bài viết này .

 

Bạn có thể kiểm tra lịch sử thay đổi của từng tệp cụ thể bằng tùy chọn Lịch sử sửa đổi . Tuy nhiên, không có phần nào để xem lịch sử thay đổi chung của Bitrix24.Drive.

 

Đi tới phần Đăng ký > Gói Bitrix24 của tôi > Lưu trữ đám mây để xem dung lượng lưu trữ đã sử dụng và dung lượng còn lại.

 

Tùy chọn này không có sẵn trong Bitrix24. Tuy nhiên, bạn có thể tải tệp từ Ổ đĩa ngoài lên Bitrix24.

 

Các tệp đã xóa được lưu trữ trong thùng rác trong 30 ngày và sau đó chúng sẽ tự động bị xóa không thể phục hồi. Điều này áp dụng cho tất cả các gói Bitrix24.

 

Không, không thể di chuyển tệp và thư mục giữa hai Ổ đĩa này. Nếu có tệp trong Drive công ty, bạn chỉ có thể di chuyển tệp đó sang thư mục khác của Drive công ty hoặc kết nối tệp đó với Drive cá nhân của mình bằng tùy chọn tương ứng.

 

Tùy chọn này hiện không có sẵn. Bạn có thể tạo một thư mục trong Bitrix24.Drive, mở nó rồi tải lên các tệp cần thiết.

 

Có, bạn có thể làm điều đó bằng ứng dụng Bitrix24 Desktop. Đọc thêm trong bài viết .

 

Đúng. Nếu bạn đăng nhập vào ứng dụng Desktop trên các thiết bị khác nhau, các tập tin sẽ được đồng bộ hóa giữa chúng.

 

Bạn không thể ngăn người dùng tải xuống các tệp mà họ có quyền truy cập. Ngay cả khi họ chỉ có cấp độ truy cập Đọc, họ vẫn có thể tải xuống một tệp như vậy.