Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Hành động nhóm trong CRM

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 15 tháng 5 năm 2023.


Hành động nhóm cho phép bạn làm việc với nhiều mục danh sách cùng một lúc. Ví dụ: bạn có thể nhanh chóng chuyển năm khách hàng tiềm năng thành giao dịch, thay đổi người chịu trách nhiệm của một số công ty, tạo danh sách gửi thư, v.v.

Hành động nhóm có sẵn cho tất cả các danh sách trong tất cả các thực thể CRM. Bảng điều khiển với các tác vụ nhóm sẽ khả dụng ngay sau khi bạn chọn ít nhất một vài mục từ danh sách.

hành động nhóm

Bật tùy chọn Cho tất cả để áp dụng một hành động cho tất cả các mục bao gồm cả những mục hiện có trên các trang khác.

Ghi chú! Việc thay đổi nhiều mục sẽ gây tải trọng lớn cho cơ sở dữ liệu. Vì vậy, chúng tôi hiển thị tối đa 100 giá trị trong danh sách. Mặc dù thực tế là các thay đổi có thể được áp dụng cho tất cả các mục cùng một lúc, nhưng sẽ không thể chỉnh sửa hơn 200-300 mục cùng một lúc.

 

Dưới đây là danh sách các hành động có sẵn:

Tạo chiến dịch

Sử dụng tùy chọn này để tạo chiến dịch tiếp thị CRM cho các yếu tố CRM đã chọn. Chỉ định loại chiến dịch tiếp thị bạn muốn tạo - SMS, email, cuộc gọi âm thanh hoặc phát thanh bằng giọng nói.

Tùy chọn này có sẵn trong khách hàng tiềm năng, người liên hệ và công ty.

Tạo chiến dịch

Đọc thêm tại bài viết: CRM Marketing là gì .

Chọn mẫu

Thêm vào phân khúc

Tùy chọn này cho phép thêm các thực thể đã chọn vào một phân đoạn hiện có hoặc tạo một phân đoạn mới. Sau đó, bạn có thể sử dụng phân khúc này khi bắt đầu chiến dịch tiếp thị CRM.

Tùy chọn này có sẵn trong khách hàng tiềm năng, người liên hệ và công ty.

Thêm vào phân khúc

Đọc thêm trong bài viết - Phân khúc khách hàng .

Nhiệm vụ mới

Nếu bạn chọn hành động Tác vụ mới , một cửa sổ tạo tác vụ mới sẽ được mở. Các thực thể CRM đã chọn sẽ tự động được liên kết với tác vụ.

Đọc thêm trong bài viết - Tạo tác vụ .

Nhiệm vụ mới

Liên kết tác vụ với CRM

Tên của một nhiệm vụ như vậy sẽ bắt đầu bằng CRM.

Nhiệm vụ

Ngoài ra, Bitrix24 sẽ tự động tạo một hoạt động. Người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ và hoạt động là cùng một người dùng.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Hoạt động CRM .

Nhiệm vụ trong dòng thời gian

Đặt trạng thái

Hành động này thay đổi trạng thái của tất cả các thực thể đã chọn.

Tùy chọn này có sẵn trong khách hàng tiềm năng và giao dịch.

Đặt trạng thái

Đọc thêm trong bài viết - Trạng thái và danh sách thả xuống .

Chỉ định người chịu trách nhiệm

Hành động chỉ định một người dùng đã chọn làm người chịu trách nhiệm cho các thực thể CRM đã chọn.

Chỉ định người chịu trách nhiệm

Tùy chọn này cũng hữu ích nếu bạn gặp sự cố khi truy cập một số thực thể CRM khi cấu trúc công ty của bạn đã bị thay đổi.

Đọc thêm trong bài viết - Quyền truy cập trong CRM .

Chuyển đổi (chỉ khách hàng tiềm năng)

Chọn hành động này nếu bạn muốn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành danh bạ, công ty hoặc giao dịch.

Chuyển thành

Đọc thêm trong bài viết - Chuyển đổi khách hàng tiềm năng .

Tạo danh sách cuộc gọi

Hành động này tạo một danh sách cuộc gọi. Một hoạt động mới sẽ được tạo ra.

Tạo danh sách cuộc gọi

Danh sách cuộc gọi

Đọc thêm trong bài viết - Trình quay số tự động .

Bạn cũng có thể bắt đầu gọi ngay bằng cách nhấp vào nút Bắt đầu quay số .

bắt đầu quay số

Bạn có thể tìm thấy hoạt động trong phần Lịch và trong phần CRM > Khác > Hoạt động .

Xóa bỏ

Hành động xóa các thực thể đã chọn.

Xóa bỏ

Các mục đã xóa không được thêm vào báo cáo phân tích, vì vậy hãy cẩn thận khi xóa các thực thể CRM. Ví dụ: chỉ xóa những thực thể được tạo do nhầm lẫn.

Các thực thể đã xóa được lưu trữ trong Thùng rác trong 30 ngày.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: CRM Recycle Bin .

Biên tập

Sử dụng hành động này để chỉnh sửa nhanh một số thực thể.

Biên tập

Công bố công khai

Hành động này thay đổi giá trị trường Sẵn có cho mọi người .

Công bố công khai

Trường này ảnh hưởng đến quyền truy cập vào một thực thể. Ví dụ: người dùng có Tất cả cấp độ truy cập mở đối với khách hàng tiềm năng sẽ có quyền truy cập vào khách hàng tiềm năng mà bạn chọn  trong trường Sẵn có cho mọi người .

Tất cả khách hàng tiềm năng mở

Đọc thêm trong bài viết - Quyền truy cập trong CRM .

Cập nhật dữ liệu báo cáo

Hành động này cập nhật dữ liệu báo cáo về các thực thể đã chọn.

Tùy chọn này có sẵn trong khách hàng tiềm năng và giao dịch.

Cập nhật dữ liệu báo cáo

Di chuyển đến quy trình bán hàng (chỉ giao dịch)

Hành động này sẽ di chuyển các giao dịch đã chọn sang quy trình bán hàng khác.

Di chuyển đến đường ống

Đọc thêm trong bài viết - Di chuyển giao dịch giữa các quy trình .

Đưa vào xuất (chỉ danh bạ)

Chọn  để xuất các liên hệ đã chọn để xuất.

Đưa vào xuất khẩu

Đọc thêm trong bài viết - Xuất dữ liệu CRM .

hợp nhất

Với tùy chọn này, bạn có thể hợp nhất các thực thể.

Tham khảo thêm thông tin tại các bài viết:

hợp nhất

Thêm vào ngoại lệ

Nếu một giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng được tạo dựa trên người liên hệ không được nhắm mục tiêu hoặc người liên hệ trông giống như thư rác, thì bạn có thể thêm các thực thể đó vào danh sách ngoại lệ theo cách thủ công và hệ thống CRM sẽ không còn tạo một người mới dựa trên dữ liệu này nữa.

Tùy chọn này chỉ khả dụng trong giao dịch và khách hàng tiềm năng .

ngoại lệ

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Ngoại lệ .