Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Thay đổi nhóm làm việc/chủ sở hữu dự án

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 5 năm 2023.


Trong Bitrix24, bạn có thể chỉ định quyền truy cập đầy đủ hoặc một phần vào các nhóm làm việc và dự án bằng cách chọn vai trò bắt buộc cho nhân viên của mình.

Chỉ người dùng có vai trò Chủ sở hữu nhóm làm việc hoặc Người quản lý dự án mới có toàn quyền truy cập vào nhóm làm việc/dự án.

Người điều hành nhóm làm việc hoặc vai trò Trợ lý người quản lý cung cấp quyền kiểm soát một phần nhóm làm việc/dự án.

 

Cách gán lại quyền sở hữu nhóm làm việc/dự án cho người dùng khác

Nếu bạn cần chỉ định một nhân viên làm chủ nhóm làm việc/dự án thay vì chính bạn, chỉ cần chỉnh sửa cài đặt nhóm làm việc.

Chuyển đến phần Nhóm làm việc và dự án > chọn nhóm làm việc/dự án > bấm vào nút Giới thiệu về nhóm làm việc/dự án .

Giới thiệu dự án

Chọn tùy chọn Chỉnh sửa nhóm làm việc/dự án trong menu Hành động .

hành động

Nhấp vào Chỉnh sửa trong trường Nhóm làm việc/chủ sở hữu dự án và chọn một nhân viên.

Chủ sở hữu thay đổi

Chủ sở hữu dự án/nhóm làm việc trước đó sẽ nhận được thông báo cho họ biết về những thay đổi.

 

Cách lấy lại quyền sở hữu nhóm làm việc/dự án

Mở trang hồ sơ của bạn.

Hồ sơ

Kích hoạt chế độ Quản trị viên bằng cách nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh ký hiệu Quản trị viên .

Lưu ý rằng tùy chọn này chỉ khả dụng cho người dùng có quyền quản trị. Đọc thêm trong bài viết - Hồ sơ của tôi .

chế độ quản trị

Sau đó mở nhóm làm việc/dự án và làm theo hướng dẫn ở trên.

Đọc thêm: