Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Trang Nhóm làm việc và Dự án mới

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 06 tháng 2 năm 2023.


Chúng tôi đã giới thiệu chế độ xem danh sách trên trang với các nhóm làm việc và dự án như trong phần CRM và Nhiệm vụ. Giờ đây, bạn có thể sắp xếp và lọc các nhóm làm việc, tìm kiếm theo giá trị của các trường khác nhau và xem thêm thông tin hữu ích trên trang.

Các thao tác chính trên trang Nhóm làm việc và Dự án

Tìm kiếm nhóm làm việc không chỉ theo tên mà còn theo thành viên, thẻ và các tham số khác. Nhấp vào Thêm trường trong thanh tìm kiếm, đánh dấu vào trường bạn cần và chỉ định giá trị của nó.

Thêm các lĩnh vực

Chọn các trường sẽ được hiển thị dưới dạng các cột trong danh sách. Chỉ cần nhấp vào nút bánh răng và đánh dấu vào các trường bạn cần tùy chỉnh chế độ xem danh sách.

Chế độ xem danh sách

Sắp xếp các nhóm làm việc theo các tham số khác nhau, chẳng hạn như theo ngày tạo hoặc thành viên của chúng. Nhấp vào tên cột một hoặc hai lần tùy thuộc vào thứ tự sắp xếp mà bạn cần.

Sắp xếp

Ngoài ra, một số hành động nhanh hiện có sẵn trong danh sách nhóm làm việc và dự án. Ví dụ: bạn có thể thêm một nhóm làm việc vào mục yêu thích hoặc xóa nó mà không cần mở nó. Nhấp vào nút hamburger bên cạnh tên nhóm làm việc và chọn hành động tương ứng.

hành động nhanh