Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Facebook: cần có sự cho phép của quản trị viên

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 26 tháng 1 năm 2022.


Trong khi kết nối biểu mẫu CRM với Facebook hoặc thiết lập kết nối với Facebook trong CRM Marketing và CRM Analytics, cửa sổ yêu cầu quyền của Quản trị viên có thể xuất hiện.

Điều này xảy ra vì Bitrix24 của bạn được liên kết với Trình quản lý doanh nghiệp của Facebook sau lần kết nối đầu tiên.

Ví dụ: trước đây bạn đã kết nối biểu mẫu CRM với Facebook và đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình. Sau một thời gian, bạn ngắt kết nối biểu mẫu, nhưng bạn không hủy liên kết nó.

Bây giờ, nếu bạn thử đăng nhập vào một tài khoản Facebook khác và thử kết nối với biểu mẫu CRM mới, bạn sẽ thấy cửa sổ Yêu cầu quyền quản trị viên .

phải làm gì :

Bạn có thể cấp quyền truy cập cho tài khoản mới trong cài đặt Trình quản lý doanh nghiệp Facebook .

nguoi.jpg

Đọc thêm trong bài viết Cách thêm người vào Trình quản lý doanh nghiệp Facebook của bạn

Bạn cũng có thể xóa tích hợp kinh doanh Bitrix24 trong cài đặt của tài khoản đầu tiên của mình.

doanh_nghiệp_tích_hợp.jpg