Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Lỗi "Chúng tôi không thể tìm thấy người dùng này"

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 14 tháng 4 năm 2023.


Khi người dùng cố gắng đăng nhập vào tài khoản Bitrix24, họ có thể nhận được thông báo lỗi:

error2.png

Lỗi này có thể xảy ra nếu người dùng đã đăng nhập vào tài khoản Mạng Bitrix24 không được kết nối với Tài khoản Bitrix24 đã chọn.

Có hai lý do có thể cho điều đó.

Người dùng này chưa từng tồn tại trên Tài khoản Bitrix24 đã chọn

Trong trường hợp này, quản trị viên cần mời người dùng vào Tài khoản Bitrix24 này .

Người dùng này tồn tại trên Tài khoản Bitrix24 đã chọn, nhưng sử dụng thông tin đăng nhập sai

Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là người dùng đã sử dụng một địa chỉ email khác làm thông tin đăng nhập hoặc đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng nhập.

Quản trị viên Tài khoản Bitrix24 có thể kiểm tra thông tin đăng nhập của người dùng này và gửi thông tin này cho người dùng.