Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Danh sách nhóm làm việc

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 10 năm 2022.


Ngoài phần Tự động hóa , bạn có thể tạo danh sách trong nhóm làm việc .

Chỉ người tạo nhóm làm việc mới có thể tạo danh sách nhóm làm việc.

Danh sách nhóm làm việc

Theo mặc định, tất cả các thành viên nhóm làm việc sẽ có quyền truy cập Chỉnh sửa đối với danh sách nhóm làm việc. Điều đó có nghĩa là họ sẽ được phép thêm các phần tử, chỉnh sửa danh sách và chạy các quy trình kinh doanh dựa trên các phần tử danh sách.

Truy cập vào danh sách

Tuy nhiên, chỉ người tạo nhóm làm việc mới có quyền truy cập để chỉnh sửa các tham số danh sách chung.

 

Phải làm gì nếu không có phần Danh sách trong nhóm làm việc

Trong trường hợp người tạo nhóm làm việc không nhìn thấy Danh sách trong menu trên cùng, cần bật tính năng này khi chỉnh sửa nhóm làm việc.

Nhấp vào Giới thiệu về nhóm làm việc ở góc trên cùng bên phải và chọn tùy chọn Chỉnh sửa nhóm làm việc trong menu hành động.

Chỉnh sửa nhóm làm việc

Mở phần Thông số mở rộng và đánh dấu vào Danh sách để kích hoạt tính năng này.

Kích hoạt danh sách

Sau đó, các danh sách sẽ xuất hiện trong menu nhóm làm việc.

 

Cách gán quyền truy cập cho danh sách

Nếu bạn cần người dùng có quyền truy cập khác nhau vào các thành phần và phần trong các danh sách khác nhau, bạn có thể định cấu hình riêng chúng trong từng danh sách.

Mở danh sách > tab Access . Nhấp vào Thêm để chọn người dùng, nhóm hoặc phòng ban và định cấu hình quyền truy cập cho họ.

  • Truy cập bị từ chối – bạn thậm chí không nhìn thấy danh sách.
  • Đọc – bạn chỉ có thể xem danh sách.
  • Xem trong Bảng điều khiển – bạn có thể xem các thành phần danh sách.
  • Thêm – bạn có thể thêm các phần tử vào danh sách.
  • Tạo trong Bảng điều khiển – bạn có thể thêm các thành phần vào danh sách và xem chúng.
  • Chỉnh sửa – bạn có thể thêm các phần tử, chỉnh sửa danh sách và chạy quy trình công việc dựa trên danh sách.
  • Chỉnh sửa hạn chế – bạn có thể thêm các thành phần, chỉnh sửa danh sách và chạy quy trình công việc, nhưng bạn không thể thêm hoặc xóa bất kỳ phần nào trong danh sách.
  • Toàn quyền truy cập – bạn có tất cả các quyền.

Sau khi cài đặt danh sách chung được định cấu hình, bạn có thể bắt đầu thêm các thành phần và phần danh sách mới. Đọc thêm trong bài viết - Thêm mục danh sách mới .

Bài viết được đề xuất: