Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Thay đổi thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu Bitrix24 của tôi

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 12 năm 2022.


Để ủy quyền trong Bitrix24, bạn cần nhập thông tin đăng nhập (địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp khi đăng ký Bitrix24) và mật khẩu. Bạn có thể thay đổi chúng nếu cần thiết.

Chỉ chủ sở hữu hồ sơ mới có thể thay đổi thông tin đăng nhập và mật khẩu của họ.

 

Cách thay đổi thông tin đăng nhập Bitrix24 của tôi

Bạn có thể thay đổi thông tin đăng nhập Bitrix24 trong Hồ sơ mạng Bitrix24 của mình . Đây là cách:

Đăng nhập vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của bạn bitrix24.net và nhấp vào nút Thay đổi trong phần Email hoặc Điện thoại .

Thay đổi thông tin đăng nhập

Trong trường hợp bạn thay đổi số điện thoại, bạn sẽ nhận được SMS xác nhận. Trong trường hợp bạn thay đổi địa chỉ email (đăng nhập), bạn sẽ nhận được thư "xác nhận địa chỉ email".

Đôi khi, khi bạn cố gắng thay đổi địa chỉ email của mình trong trang hồ sơ Mạng Bitrix24, bạn có thể gặp lỗi "Người dùng có email này đã tồn tại" . Lỗi này chỉ ra rằng đã tồn tại một cấu hình Mạng Bitrix24 khác có cùng địa chỉ email.

Bạn có thể sử dụng email khác hoặc ngắt kết nối địa chỉ email này khỏi tài khoản khác. Đăng nhập vào cấu hình Mạng Bitrix24 khác bằng địa chỉ email bạn muốn sử dụng làm thông tin đăng nhập vào cấu hình Mạng Bitrix24 chính của bạn > thay đổi địa chỉ email ở đó thành một địa chỉ khác > thay đổi địa chỉ email trong cấu hình Mạng Bitrix24 chính của bạn.

Để thay đổi thông tin đăng nhập mạng xã hội, hãy nhấp vào Ngắt kết nối và Kết nối mạng xã hội khác .

Thay đổi đăng nhập xã hội

 

Cách thay đổi mật khẩu Bitrix24 của tôi

Bạn có thể thay đổi mật khẩu Bitrix24 của mình không chỉ bằng cách sử dụng tùy chọn quên mật khẩu mà còn trên trang Hồ sơ mạng Bitrix24 của bạn.

Đăng nhập vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của bạn bitrix24.net và nhấp vào nút Thay đổi trong phần Mật khẩu .

Đổi mật khẩu

Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn. Nhấp vào Lưu .

Lưu thay đổi

Xong! Bây giờ bạn có thể sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu đã cập nhật để ủy quyền.